Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi

Chủ đề   RSS   
 • #444162 22/12/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi

  Đây là một trong những nội dung mới được đề cập tại Dự thảo Luật thủy lợi dự kiến đựơc thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 3, khóa XIV, thay thế Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 2001.

  Theo đó, chỉ những đối tượng sau được miễn, giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi:

  - Sử dụng dịch vụ phục vụ mục tiêu công ích từ hệ thống thủy lợi vừa và lớn được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

  - Hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo sử dụng dịch vụ thủy lợi phục vụ mục tiêu công ích;

  - Hộ nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số;

  - Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thuỷ lợi bị thiên tai, mất mùa từ 30% sản lượng trở lên.

  Trong đó, hình thức miễn, giảm giá dịch vụ thủy lợi được thực hiện như sau:

  - Cấp kinh phí trực tiếp cho chủ quản lý công trình, hoặc đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi bằng số tiền tổ chức, cá nhân hưởng lợi được miễn, giảm theo quy định;

  - Cấp kinh phí trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thuộc đối tượng được miễn, giảm.

  Lưu ý: Công trình thuỷ lợi không do nhà nước đầu tư xây dựng, việc miễn, giảm giá dịch vụ thuỷ lợi được thực hiện theo quyết định của chủ sở hữu công trình, phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Xem thêm tại Dự thảo Luật thủy lợi.

   
  3514 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận