Đối tượng được hưởng phụ cấp khi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn

Chủ đề   RSS   
 • #541988 27/03/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Đối tượng được hưởng phụ cấp khi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn

  Bên em có một số hợp đồng lao động hưởng lương ngân sách nhà nước. Theo nghị định 116/2010 thì được hưởng các khoản phụ cấp, vậy theo nghị định 76/2019 họ có được hưởng các khoản phụ cấp không (vì theo nghị định 76 không thấy áp dụng đối với lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp)

   
  590 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542003   27/03/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1404)
  Số điểm: 11737
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định như sau:

   

  "Điều 2. Đối tượng áp dụng

   

  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

  ...

  2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;"

   

  Theo đó, người làm việc theo Hợp đồng lao động ký theo quy định tại  Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP vẫn được hưởng chế độ như bình thường.

  Chỉ có trường hợp ký hợp đồng lao động vi phạm quy định "Các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động" tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì mới không được phụ cấp thôi.

   
  Báo quản trị |