Đối tượng điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013

Chủ đề   RSS   
 • #600171 16/03/2023

  Đối tượng điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013

  Em có thắc mắc về dự án phải áp dụng Luật Đấu thầu 2013, mong được các anh, chị tư vấn giúp ạ:

  Công ty A có 70% vốn FDI và 30% vốn của doanh nghiệp nhà nước (do nhà nước nắm giữ 70% vốn điều lệ).

  Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu thì dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên, hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ trong tổng mức đầu tư thì sẽ phải áp dụng Luật Đấu thầu.

  Vậy khi công ty A có dự án đầu tư phát triển và sử dụng vốn tự có thì:

  Trường hợp 1: Dự án có sử dụng 30% vốn của doanh nghiệp nhà nước nên phải đấu thầu

  Trường hợp 2: Dự án có sử dụng 30% * 70% = 21% vốn nhà nước nên không phải áp dụng luật đấu thầu (giả sử dưới 500 tỷ).

  Vậy, dự án đầu tư phát triển của công ty A sẽ thuộc trường hợp nào ạ?

   
  99 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tannxk16501@st.uel.edu.vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận