Đòi tiền nợ khi đã có quyết định của tòa án

Chủ đề   RSS   
 • #515258 13/03/2019

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Đòi tiền nợ khi đã có quyết định của tòa án

  Người khác thiếu tiền gia đình mà tòa an đã sử bên kia hàng tháng phải thanh toán cho gia đình em. Lúc đó tòa có hỏi la muốn tự thu hay là để tòa thu nhưng gia đinh em thấy đường xa nên đã chọn la tự thu nhưng từ thời điểm tòa sử xong tới giờ chưa thanh toan cho gia đình em lần nào hết như vậy em có thể khởi kiện hay có biển pháp nào giải quyết không ạ
  Mọng các anh chị cô chú trong nhóm giúp dùm em ạ.
   

  Không có gì là không thể.

   
  2645 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #515272   13/03/2019

  lawyerinthefuture
  lawyerinthefuture
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2016
  Tổng số bài viết (544)
  Số điểm: 4436
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 207 lần
  Moderator

  Do không biết chính xác trong bản án tuyên như thế nào nên chỉ có thể gợi ý cho bạn liên hệ cơ quan thi hành án cấp tương đương với cấp Tòa đã xử để trình bày nhờ họ giải quyết.

  Trang facebook: " Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí " sẽ giúp các bạn giải đáp những vướng mắc pháp lý xoay quanh cuộc sống.

  Hãy ghé thăm trang khi bạn gặp phải một vấn đề vướng mặc nào đó .Đừng tiếc gì 1 like và 1 share trang facebook:

  " Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí ".

   
  Báo quản trị |  
 • #561847   31/10/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (982)
  Số điểm: 7175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Theo như thông tin mà bạn đã cung cấp thì, trường hợp này Tòa đã xử, vụ án dân sự nghĩa vụ trả nợ của bên kia, thì khi ra bản án cuối cùng của Tòa án, bắt buộc bên đó phải thực hiện thi hành những nội dung trong bản án. Đồng thời, nếu khi bên kia không thực hiện và cũng không có thiện chí để thực hiện việc thi hành này.

  Điều đầu tiên, bạn nên gặp trực tiếp họ trao đổi về vấn đề này, nếu không giải quyết được thì bạn sử dụng bản án đó, có thể lên Tòa xin trích lục lại rồi mang qua cơ quan thi hành án. Họ sẽ thông báo cho bên kia về nghĩa vụ trả tiền này.

  Tuy nhiên, nếu mới xét xử thì cơ quan thi hành án sẽ cho họ thời gian bằng việc, cho thời gian xác nhận điều kiện thi hành án. Cụ thể:

  Tại Khoản 17 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 có quy định:

  - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.
   
  Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.
   
  - Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.
   
   
   
  Báo quản trị |  
 • #563862   29/11/2020

  Trường hợp này Tòa đã ra bản ản quyết định giải quyết vụ án dân sự và bản án này đã có hiệu lực pháp luật. Giai đoạn tiếp theo là thi hành bản án đã có hiệu lực.

  Theo quy định, các bên sẽ có thời gian là 10 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Hết thời hạn này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

  Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì hiện gia đình bạn có quyền tiến hành gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan có thẩm quyền làm việc với bên phải thi hành án.

  Căn cứ Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về nội dung của đơn yêu cầu thi hành án như sau:

  “Điều 31. Đơn yêu cầu thi hành án

  1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây:

  a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu;

  b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

  c) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

  d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

  đ) Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.|

  Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có.

  Lưu ý: Tại khoản 1 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định:

  Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

  1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

  Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

  Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.”

  Bạn nên lưu ý thời hiệu này nếu không gia đình bạn sẽ không còn quyền để yêu cầu thi hành án nữa.

   
  Báo quản trị |  
 • #564078   30/11/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (715)
  Số điểm: 4755
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 75 lần


  Theo thông tin bạn cung cấp thì Tòa án đã xử xong vụ kiện của bạn và yêu cầu bên kia thanh toán tiền cho gia đình bạn. Tuy nhiên, từ lúc tuyên án xong bên kia vẫn chưa thanh toán tiền cho bên bạn, lúc này bạn có thể liên hệ bên kia để yêu cầu họ thanh toán (hai bên có thể thỏa thuận thời gian, phương thức thanh toán). Nếu như họ không có thiện chí giải quyết thì bạn có thể căn cứ vào bản án yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án.

  Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng, thời hiệu yêu cầu thi hành án là trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (Khoản 1 Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự 2008). Nếu vẫn còn thời hiệu, bên bạn hoàn toàn có thể yêu cầu thi hành án.

  Bên bạn có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

  Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

  Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

  a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

  b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

  c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

  d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

  đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

  e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

  Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung trên, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu.

  (Khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi 2014).

   
  Báo quản trị |  
 • #583519   30/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (383)
  Số điểm: 3505
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 35 lần


  Đòi tiền nợ khi đã có quyết định của tòa án

  Điều 35 Luật Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014:

  Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

  - Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

  - Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở;

  - Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

  - Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác.

  Như vậy, bạn có thể làm đơn gửi yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự để được giải quyết việc thi hành án.

   
  Báo quản trị |  
 • #589426   08/08/2022

  Đòi tiền nợ khi đã có quyết định của tòa án

  Trường hợp của bạn đã Tòa án đã ra bản án có hiệu lực thời gian nào, tính từ thời điểm đó đã quá hạn 5 năm hay chưa? Theo Khoản 1 Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 quy đinh: "Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án". Như vậy, nếu quyết định của Tòa án còn hiệu lực thì bạn có thể làm đơn yêu cầu thi hành án.

  Theo quy định tại Điểm 2,3 Khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014, đợn yêu cầu thi hành án bao gồm:

  a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

  b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

  c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

  d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

  đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

  e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

  Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu.

  Dựa vào các nội dung trên, bạn nên gửi đơn đến cơ quan thi hành án để được hỗ trợ.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhuuvi98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/08/2022)