Đổi thông tin từ CMND có 9 số thành CCCD có gắn chip 12 số thì có bắt buộc đổi hộ chiếu không?

Chủ đề   RSS   
 • #586357 28/06/2022

  s182.1

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/03/2020
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 1120
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 8 lần


  Đổi thông tin từ CMND có 9 số thành CCCD có gắn chip 12 số thì có bắt buộc đổi hộ chiếu không?

  Đổi thông tin từ CMND có 9 số thành CCCD có gắn chip 12 số thì có bắt buộc đổi hộ chiếu không? Hay chỉ yêu cầu thay đổi thông tin thôi? Mong nhận được chia sẻ từ mọi người.

   
  422 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586362   28/06/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1246)
  Số điểm: 9208
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 183 lần


  Căn cứ Khoản 3 Điều 38 Luật căn cước công dân 2014 quy định:

  "3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật."

  Theo quy định trên thì hộ chiếu sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn có giá trị pháp lý sau khi cá nhân đã đổi CCCD. 

  Tuy nhiên để tránh gặp rắc rối do số CMND trên hộ chiếu khác với CCCD khi xuất nhập cảnh ở nước khác thì anh nên xin cấp lại hộ chiếu mới. 

  Lý do cấp lại hộ chiếu mới là bởi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 không còn quy định về thủ tục điều chỉnh hộ chiếu nữa, chỉ có thể tục cấp hộ chiếu mà thôi. Thủ tục cấp hộ chiếu anh xem Điều 15  Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

  Anh lưu ý hiện nay Bộ Công An có thông báo hạn chế cấp hộ chiếu phổ thông mẫu cũ, trừ rường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh hoặc có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay. Từ 01/07/2022, Bộ Công An sẽ cấp phát hộ chiếu mẫu mới, anh có thể xem thông tin chi tiết tại link https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/40853/tu-1-7-cap-ho-chieu-pho-thong-mau-moi-cho-cong-dan-viet-nam

   
  Báo quản trị |  
 • #586606   29/06/2022

  Wings88
  Wings88

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:28/06/2022
  Tổng số bài viết (85)
  Số điểm: 530
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đổi thông tin từ CMND có 9 số thành CCCD có gắn chip 12 số thì có bắt buộc đổi hộ chiếu không?

  Cần phải đổi hộ chiếu khi đổi từ CMND có 9 số thành CCCD có gắn chíp 12 số, vì thuộc một trong các trường hợp cần thay đổi hộ chiếu, cụ thể như sau:

  Theo Khoản 1 Điều 23 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định về trách nhiệm của người được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh cụ thể là "Giữ gìn, bảo quản giấy tờ xuất nhập cảnh; báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi bị mất giấy tờ xuất nhập cảnh; làm thủ tục cấp mới khi giấy tờ xuất nhập cảnh bị hư hỏng, thay đổi thông tin về nhân thân, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính"

  Bên cạnh đó tại Điều 33 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 cũng quy định rằng "Công dân Việt Nam được xuất cảnh khi có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng; đối với hộ chiếu phải còn hạn sử dụng từ đủ 6 tháng trở lên;"

  Theo đó, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng dưới 6 tháng, hộ chiếu bị hỏng, mất, thay đổi thông tin về nhân thân, đặc điểm nhận dạng, giới tính, nếu có nhu cầu xuất cảnh thì cấp đổi hộ chiếu. Như vậy, thay đổi số CMND thành số CCCD tức là thay đổi thông tin nhân thân, cần phải cấp đổi hộ chiếu.

  Tuy nhiên, nếu hộ chiếu còn giá trị trên 6 tháng và còn sử dụng giấy CMND cũ chưa quá 15 năm vẫn có thể dùng hộ chiếu cũ mà không cần phải cấp đổi ngay. Nếu đã có CCCD mới, không còn giấy CMND cũ thì phải cấp đổi hộ chiếu mới, vì trên hộ chiếu cũ có in số CMND trước đây.

   
  Báo quản trị |