Đòi lại tài sản đã tặng cho

Chủ đề   RSS   
 • #534138 30/11/2019

  Đòi lại tài sản đã tặng cho

  Hiện nay, có nhiều trường hợp khi đã tặng cho tài sản, cụ thể trong bài viết là nhà, đất, nhưng đến thời điểm nào đó thì bên tặng cho muốn lấy lại tài sản đã tặng cho. Theo quy định pháp luật hiện hành, tài sản đã tặng cho có đòi lại được không?

  Trước tiên việc tặng cho nhà đất phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực. Khi tặng, cho nhà đất đã thực hiện xong các thủ tục theo quy định của pháp luật và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì không thể đòi lại được trừ trường hợp khi công chứng hợp đồng giữa hai bên có thỏa thuận đó là hợp đồng tặng cho có điều kiện.

  Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, bên tặng cho có thể yêu cầu bên nhận tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Nếu không thực hiện thì người tặng cho có quyền đòi lại tài sản đã tặng cho và yêu cầu bồi thường.

  Như vậy, chỉ trong trường hợp các bên có thỏa thuận trước về điều kiện tặng cho và được ghi trong hợp đồng thì khi người nhận tặng cho không thực hiện theo thỏa thuận, người tặng cho mới được đòi lại tài sản.

  Lưu ý: các điều kiện đặt ra không trái với quy định của pháp luật.

   
  1682 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn duongpham5991 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận