Đổi giấy phép lái xe

Chủ đề   RSS   
 • #579405 17/01/2022

  tanquoc1988

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:27/12/2021
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đổi giấy phép lái xe

  Tôi hiện nay đang làm việc tại Nhật Bản đến 7/2022 thì giấy phép lái xe ô tô B2 của tôi hết hạn do tính chất công việc, dịch bệnh nên tôi không thể về nước làm thủ tục đổi giấy phép lái xe ô tô được. Tôi nhờ thư viện pháp luật tư vấn giùm: 1.tôi có thể ủy quyền nhờ người nhà ở VN làm thủ tục thay tôi được không và cần những thủ tục gì. 2. Có thể đổi giấy phép lái xe ô tô online dc không khi ở nước ngoài và cần những thủ tục gì. 3. Hay khi nào tôi về nước thì làm thủ tục đổi giấy phép lái xe có được không vì khi đó giấy phép lái xe ô tô của tôi đã hết hạn có bị ảnh hưởng gì không khi quá hạn. Và có thể đổi lại bình thường không hay phải học lại lý thuyết và thực hành như học mới. Rất mong được sự hồi đáp trong thời gian sớm nhất của thư viện pháp luật. Tôi chân thành cảm ơn.

   
  128 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579494   20/01/2022

  Special29
  Special29
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 2980
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 63 lần


  Đổi giấy phép lái xe

  Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT:
  “Điều 37. Đổi giấy phép lái xe
  2. Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.
  5. Đối tượng được đổi giấy phép lái xe:
  i) Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.
  …”
  Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp được quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT:
  “Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ như sau:
  7. Điều 38 được sửa đổi như sau:
  “Điều 38. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
  1. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp, gồm:
  a) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này;
  b) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau:
  Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;
  Người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn;
  c) Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
  2. Cá nhân lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.
  3. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên để đối chiếu, trừ các giấy tờ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.
  4. Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai; khi nhận giấy phép lái xe, phải nộp lại giấy phép lái xe cũ để lưu hồ sơ.
  5. Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của cá nhân; trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giấy phép lái xe được trả cho đúng cá nhân đổi giấy phép lái xe.”
   
  Theo đó, anh có thể đăng ký đổi Giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn qua hệ thống dịch vụ công https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. Trường hợp thực hiện thủ tục Cấp đổi giấy phép lái xe đã hết hạn thì tuân thủ theo quy định tại Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT:
  “Điều 36. Cấp lại giấy phép lái xe
  1. Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng
  a) Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
  b) Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
  Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này.
  2. Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.
  Hồ sơ bao gồm:
  a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này;
  b) Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);
  c) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;
  d) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).
  Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.
  3. Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:
  a) Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;
  b) Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
  Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định, tại khoản 4 Điều 19 của Thông tư này.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #579495   20/01/2022

  Special29
  Special29
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 2980
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 63 lần


  Đổi giấy phép lái xe

  Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT:
  “Điều 37. Đổi giấy phép lái xe
  2. Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.
  5. Đối tượng được đổi giấy phép lái xe:
  i) Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.
  …”
  Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp được quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT:
  “Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ như sau:
  7. Điều 38 được sửa đổi như sau:
  “Điều 38. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
  1. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp, gồm:
  a) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này;
  b) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau:
  Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;
  Người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn;
  c) Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
  2. Cá nhân lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.
  3. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên để đối chiếu, trừ các giấy tờ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.
  4. Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai; khi nhận giấy phép lái xe, phải nộp lại giấy phép lái xe cũ để lưu hồ sơ.
  5. Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của cá nhân; trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giấy phép lái xe được trả cho đúng cá nhân đổi giấy phép lái xe.”
   
  Theo đó, anh có thể đăng ký đổi Giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn qua hệ thống dịch vụ công https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. Trường hợp thực hiện thủ tục Cấp đổi giấy phép lái xe đã hết hạn thì tuân thủ theo quy định tại Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT:
  “Điều 36. Cấp lại giấy phép lái xe
  1. Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng
  a) Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
  b) Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
  Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này.
  2. Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.
  Hồ sơ bao gồm:
  a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này;
  b) Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);
  c) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;
  d) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).
  Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.
  3. Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:
  a) Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;
  b) Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
  Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định, tại khoản 4 Điều 19 của Thông tư này.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #583318   30/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1005
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Đổi giấy phép lái xe

  Hiện nay anh có thể đăng ký đổi Giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn qua hệ thống dịch vụ công https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. Điều này thuận tiện cho việc đi lại của anh hơn. Hồ sơ anh có thể tham khảo Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT. Chúc anh đổi giấy phép lái xe thành công.

   

   
  Báo quản trị |