Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí nào?

Chủ đề   RSS   
 • #502918 23/09/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí nào?

  Theo quy định hiện nay thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp lý liên quan.

  Trong đó, một doanh nghiệp được xem là doanh nghiệp xã hội khi đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

  - Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;

  - Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

  - Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

  Doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Ngoài ra, doanh nghiệp xã hội còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

  - Duy trì mục tiêu và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2014 trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;

  - Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

  - Được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

  - Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;

  - Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

   
  1484 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Phong_96 vì bài viết hữu ích
  quytan2311 (23/09/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #502936   23/09/2018

  quytan2311
  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 157 lần


  Đúng là đây là một quy định của Luật doanh nghiệp nhưng có vẻ khá mới lạ và hiện nay chỉ có rất ít doanh nghiệp chuyển đổi hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội theo như quy định, với  mục đích vì xã hội, cộng đồng thi đây cũng là hoạt động ý nghĩa.

   
  Báo quản trị |