Doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng con dấu

Chủ đề   RSS   
 • #567117 29/01/2021

  Doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng con dấu

  Khoản 2 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP: Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

  Theo đó, trường hợp đơn vị có con dấu do cơ quan công an cấp (trước ngày 01 tháng 7 năm 2015) thì khi làm con dấu mới, đơn vị sẽ liên hệ cơ quan công an cấp con dấu trước kia để làm thủ tục trả lại con dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

  Đối với con dấu mới, hiện quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và văn bản hướng dẫn không còn thủ tục Thông báo mẫu dấu mới khi có bổ sung, thay đổi nữa thưa chị. Vì vậy, đơn vị có thể khắc dấu mới và sử dụng. Tuy nhiên, quan điểm của Ban Hỗ trợ về vấn đề này thì đơn vị nên trao đổi lại với cơ quan ĐKKD tại địa phương, tuy không làm thủ tục nhưng nên cập nhật thông tin về mẫu dấu trên cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp.

   
  478 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận