Doanh nghiệp tư nhân trong nước có được nhà nước giao đất ở với thời hạn lâu dài hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #562720 16/11/2020

  Doanh nghiệp tư nhân trong nước có được nhà nước giao đất ở với thời hạn lâu dài hay không?

  Doanh nghiệp chúng tôi được nhà nước (UBND cấp tỉnh) giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2003 (Loại đất thương mại dịch vụ; thời hạn lâu dài). Sau 1 thời gian sử dụng năm 2014 thanh tra bộ tài nguyên môi trường kiểm tra phát hiện UBND tỉnh giao đất thương mại dịch vụ; thời hạn lâu dài là sai với quy định. Để sửa sai UBND cấp tỉnh đã yêu cầu Doanh nghiệp chúng tôi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. UBND tỉnh làm như vậy có đúng luật không? và sau khi chuyển đổi Doanh nghiệp chúng tôi có được nhà nước giao đất ở với thời hạn lâu dài hay không? 

   
  577 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn banxaydunglc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận