Doanh nghiệp trong khu chế xuất bán hàng hóa với các doanh nghiệp nội địa áp dụng mức thuế suất 0%

Chủ đề   RSS   
 • #600690 28/03/2023

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (544)
  Số điểm: 4784
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Doanh nghiệp trong khu chế xuất bán hàng hóa với các doanh nghiệp nội địa áp dụng mức thuế suất 0%

  Theo Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:
  "Điều 9. Thuế suất 0%
  1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
  Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
  - Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;
  - Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;
  - Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam;
  - Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;
  - Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật:
  + Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.
  + Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.
  + Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài."

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, được phép hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp nội địa thì Công ty phải mở sổ kế toán, hạch toán riêng và đăng ký thuế với cơ quan thuế để kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động này. Công ty căn cứ tình hình thực tế để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
  Như vậy, sẽ không được áp dụng mức thuế suất 0%.

   
  1812 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận