Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động là gì? Tiêu chí xét chọn và hồ sơ tham dự ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #612407 06/06/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (608)
  Số điểm: 9520
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 204 lần


  Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động là gì? Tiêu chí xét chọn và hồ sơ tham dự ra sao?

  Ngày 03/6/2024, Hội đồng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” đã thống nhất lựa chọn 67 doanh nghiệp để xem xét, xếp hạng năm 2024

  Theo Điều 1 Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019, Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, nhằm vinh danh các doanh nghiệp đã nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội.

  Theo đó, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có đủ điều kiện theo quy định đều được tham gia. Chương trình gồm Bảng xếp hạng (tổ chức hằng năm) và Giải thưởng (tổ chức 5 năm/lần).

  (1) Tiêu chí xét chọn “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” là gì?

  Theo Điều 4 Quyết định 1717/QĐ-TLĐ, tiêu chí xét chọn được quy định như sau:

  - Doanh nghiệp có thời gian hoạt động liên tục tại Việt Nam từ 05 năm trở lên

  - Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm ổn định, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và phúc lợi khác cho người lao động

  - Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm, về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

  - Đã xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, hàng năm rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật và nghị quyết Hội nghị người lao động (nếu có)

  - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đã ban hành các quy chế và các văn bản khác liên quan trực tiếp đến người lao động

  - Thường xuyên quan tâm đầu tư, cải thiện môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp

  - Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả

  - Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

  - Chấp hành đúng, đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu, nộp khác theo quy định của pháp luật

  - Tự nguyện lập và gửi hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng (theo mẫu)

  Như vậy, doanh nghiệp hoạt động trên 05 năm liên tục tại Việt Nam khi đạt được các tiêu chuẩn theo quy định trên lập hồ sơ đăng ký tham dự thì sẽ được xét chọn để chấm điểm xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

  (2) Hồ sơ tham dự xét  chọn “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”

  Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 1717/QĐ-TLĐ, doanh nghiệp lập hồ sơ tham dự Giải thưởng và gửi về Ban Tổ chức, thành phần hồ sơ gồm có:

  - Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu)

  - Bảng điểm tự đánh giá, chấm điểm (theo Bộ tiêu chí do Ban Tổ chức ban hành).

  - Các hồ sơ chứng minh phần điểm tự đánh giá.

  - Công văn giới thiệu của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương (nếu có).

  Sau khi lập hồ sơ, doanh nghiệp  gửi hồ sơ tham dự: Bản mềm (file*.PDF) qua địa chỉ email: bxhdoanhnghiep.laodong@gmail.com, đồng thời gửi bản cứng về Ban Tổ chức, theo thời gian quy định.

  Lưu ý, Ban Tổ chức không tiếp nhận hồ sơ gửi muộn hơn quy định. Hồ sơ đã cung cấp cho Ban Tổ chức sẽ không được hoàn lại.

  (3) Danh sách các “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2024

  Năm nay, qua nhiều vòng sơ tuyển, chấm điểm, hiệp y... ngày 03/6/2024, Hội đồng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” đã thống nhất lựa chọn 67 doanh nghiệp để xem xét, xếp hạng năm 2024 (Danh sách xếp theo ABC).

  >>>Tải về Danh sách 67 doanh nghiệp được xem xét, xếp hạng năm 2024https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/06/danh-sach-67-cong-ty-xep-hang-doanh-nghiep-vi-nguoi-lao-dong-2024.docx

   
  101 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận