Doanh nghiệp thực hiện khuyến mãi tặng sản phẩm không thu tiền

Chủ đề   RSS   
 • #602098 26/04/2023

  Doanh nghiệp thực hiện khuyến mãi tặng sản phẩm không thu tiền

  Doanh nghiệp muốn đăng ký chương trình khuyến mại tặng sản phẩm không thu tiền thì thời gian áp dụng chương trình được trong bao lâu? Quyền thực hiện khuyến mại được áp dụng đối với đối tượng nào?

   

  Đối tượng nào được quyền thực hiện khuyến mại?

  Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về Thương nhân thực hiện khuyến mại gồm:

   

  - Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật)

   

  - Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

   

  Như vậy, thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại là những đối tượng được quyền thực hiện khuyến mại

   

  Thương nhân được thực hiện tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo những cách thức nào?

  Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau:

   

  - Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

   

  - Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   

  Như vậy, thương nhân được quy định tại khoản 1 Điều 2 là đối tượng được phép thực hiện khuyến mại. Thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa không thu tiền bằng cách thức tặng hàng hóa không thu tiền kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và tặng hàng hóa không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

   

  Quy trình, thủ tục để thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại và thời gian thực hiện hoạt động khuyến mại

  Căn cứ Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định thì trước khi thực hiện họat động khuyến mại phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền:

   

  - Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại 2005 và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

   

  - Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại 2005 và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

   

  + Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

   

  + Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

   

  - Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

   

  + Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

   

  + Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

   

  + Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

   

  + Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

   

  - Hồ sơ thông báo bao gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

   

  - Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm:

   

  + Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

   

  + Tên chương trình khuyến mại;

   

  + Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

   

  + Hình thức khuyến mại;

   

  + Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

   

  + Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

   

  + Thời gian thực hiện khuyến mại;

   

  + Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

   

  + Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

   

  + Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

   

  + Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

   

  - Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm:

   

  + Tên thương nhân thực hiện;

   

  + Nội dung chi tiết chương trình;

   

  + Thời gian thực hiện khuyến mại;

   

  + Địa bàn thực hiện khuyến mại.

   

  Như vậy, thương nhân thực hiện khuyến mại bằng hình thức tặng hàng hóa, dịch vụ không thu tiền thì phải là thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại tới Sở công thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (trừ trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

   

  Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định thì tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   

  Như vậy, pháp luật không đề cập đến thời hạn khuyến mại bằng hình thức tặng hàng hóa, dịch vụ, do đó, trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì không bị giới hạn về thời gian thực hiện khuyến mại mà chỉ có hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó mới có quy định giới hạn về mặt thời gian thực hiện chương trình khuyến mại.

   
   
  221 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận