Doanh nghiệp thay đổi hệ số lương có trái pháp luật lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #508916 30/11/2018

  Doanh nghiệp thay đổi hệ số lương có trái pháp luật lao động không?

  Căn cứ Điều 24 Bộ Luật lao động 2012:

  “1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

  2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

  Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

  Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”

  Việc thay đổi hệ số lương phụ thuộc vào phụ lục của hợp đồng lao động . Vì vậy để thay đổi hệ số lương, người sử dụng lao động và người lao động phải ký lại phụ lục HĐLĐ để sửa đổi quy định về mức lương trong HĐLĐ trước đó (Căn cứ Điều 24 Bộ Luật lao động 2012).

  Mặt khác, việc thay đổi hệ số lương đồng nghĩa với việc thay đổi thang lương. Thang lương được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động. Để sửa đổi bổ sung thang lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp (khoản 5, 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP)

  Vì vậy, việc Công ty có đề nghị thay đổi hệ số lương để phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty (quỹ lương Công ty) không trái với quy định về pháp luật Lao động.

   
  1418 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #508920   30/11/2018

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Mình nghĩ là bản chất của quan hệ lao động cũng là sự thỏa thuận nhưng trên cơ sở của Luật, mỗi doanh nghiệp có tính chất kinh doanh đặc thù riêng nên có thể ban hành hệ số lương riêng, tuy nhiên khi tính lương phải đảm bảo rằng lương của người lao động phải cao hơn mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy đinh. Đối với doanh nghiệp nhà nước thì hệ số lương theo nhà nước quy định.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |