Doanh nghiệp phải xây dựng phương án sử dụng lao động khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #541939 26/03/2020

  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Doanh nghiệp phải xây dựng phương án sử dụng lao động khi nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 44, 45 và 46 Bộ luật Lao động 2012 thì doanh nghiệp có nghĩa vụ phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động trong 04 trường hợp sau:

  1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ ảnh hưởng đến việc làm của người lao động, có nguy cơ gây mất việc làm hoặc cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên.

  Thay đổi cơ cấu, công nghiệp là có sự thay đổi về:

  - Cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động: trường hợp này được hiểu là doanh nghiệp cắt giảm nhân sự hoặc tiến hành giải thể phòng ban, thành lập phòng ban mới, đồng thời cũng bao gồm cả trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp.

  - Sản phẩm, cơ cấu sản phẩm: là việc thay đổi kích thước hay cấu trúc bên trong của tập hợp sản phẩm nhằm tạo ra sự phù hợp với nhu cầu thị trường, khả năng, tiềm lực của doanh nghiệp và cho phép doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận.

  - Quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

  2. Vì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ gây mất việc làm của người lao động hoặc phải cho 02 người lao động thôi việc.

  Trong đó lý do kinh tế được hiểu là:

  - Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế: có thể hiểu là doanh nghiệp đã thực hiện mọi biện pháp nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất và giảm chỗ làm việc hoặc doanh nghiệp phải giải thể, phá sản; hoặc

  - Doanh nghiệp phải thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

  3. Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp dẫn đến việc cắt giảm lao động

  Khi doanh nghiệp tổ chức lại (bằng các hình thức sáp nhập, hợp nhất, chia, tách) thì trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng lao động thuộc về người sử dụng lao động kế tiếp.

  4. Chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

   

   
  1514 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #547965   31/05/2020

  Cảm ơn về bài chia sẻ thật bổ ích trên của bạn. Việc xây dựng phương án sử dụng lao động góp phần giúp cơ quan quản lý nhà nước về lao động có có thể quản lý và có hướng xử lý kịp thời đối với tình hình sử dụng lao động tại địa phương.

   
  Báo quản trị |