Doanh nghiệp phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #596266 29/12/2022

  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Doanh nghiệp phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động như thế nào?

  Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019, điểm d khoản 2 Điều 69, khoản 1 Điều 85 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động hoặc bằng phụ lục ban hành kèm theo nội quy lao động.

  Các nội dung về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động hoặc phụ lục ban hành kèm theo nội quy lao động bao gồm:

  1. Quy định về nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

  2. Doanh nghiệp phải quy định chi tiết, cụ thể về các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc phù hợp với tính chất, đặc điểm của công việc và nơi làm việc.

  3. Doanh nghiệp phải quy định trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục xử lý nội bộ đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định có liên quan.

  4. Doanh nghiệp phải quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người thực hiện hành vi quấy rối tình dục hoặc người tố cáo sai sự thật tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Bộ luật Lao động 2019, doanh nghiệp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải trong trường hợp người lao động có hành vi quấy rối tình dục được quy định trong nội quy lao động.

  5. Doanh nghiệp phải quy định về vấn đề bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và các biện pháp khắc phục hậu quả theo thực tế tại doanh nghiệp.

  Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 thì quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc không phải là nội dung chủ yếu trong nội quy lao động. Tuy nhiên, đến Bộ luật Lao động 2019, theo nội dung bài viết nêu trên, phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một trong những nội dung chủ yếu trong nội quy lao động.

  Như vậy, nếu nội quy lao động của doanh nghiệp chưa có nội dung về phòng, chống quấy rối tình dục, hoặc chưa đủ các nội dung phải có theo quy định, thì doanh nghiệp cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nội quy lao động và đăng ký nội quy lao động theo quy định. 

   
  853 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596470   30/12/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3689
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Doanh nghiệp phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động như thế nào?

  Để bảo vệ quyền lợi của người lao động và cũng như hỗ trợ người lao động hiểu và định nghĩa chính xác như thế nào là hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì Bộ Luật lao động 2019 đã quy định như sau: “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.” Nội dung này sẽ được thêm vào nội quy lao động cùng với các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Đây được xem là một nội dung mới so với quy định trước đây bởi theo quy định cũ hành vi quấy rối tình dục chỉ được quy định trong điều khoản cấm, điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. 

   
   
  Báo quản trị |  
 • #596489   30/12/2022

  Doanh nghiệp phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động như thế nào?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ! Điều khoản về phòng, chống quấy rối tình dục phải được quy định trong nội quy lao động, nếu nội quy lao động của doanh nghiệp chưa có nội dung về phòng, chống quấy rối tình dục, hoặc chưa đủ các nội dung phải có theo quy định, thì doanh nghiệp cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nội quy lao động và đăng ký nội quy lao động theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #596530   31/12/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Doanh nghiệp phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động như thế nào?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin vô cùng hữu ích đối với người sử dụng lao động.

  Việc nội quy lao động thiếu các nội dung về phòng, chống quấy rối tình dục có thể khiến cho nội quy lao động đăng ký tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bị trả về và không được chấp thuận.

   
  Báo quản trị |  
 • #596573   31/12/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Doanh nghiệp phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động như thế nào?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi tiêu cực, làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc và gây ra nhiều ảnh hưởng đến người lao động. Do đó, người sử dụng lao động cần ban hành các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động hoặc bằng phụ lục ban hành kèm theo nội quy lao động.

   
  Báo quản trị |