Doanh nghiệp nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #516740 11/04/2019

  Doanh nghiệp nước ngoài

  Khái niệm doanh nghiệp và doanh nghiệp nước ngoài theo luật nhà ở, luật đất đai, luật kdbđs.

  hai khái niệm này có đòng nhất với nhau hay không (doanh nghiệp có bao gồm dnnn hay không?)

   
  836 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận