Doanh nghiệp như thế nào được xem là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Chủ đề   RSS   
 • #588507 28/07/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Doanh nghiệp như thế nào được xem là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

  Hiện nay, thủ tục thành lập doanh nghiệp ngày càng trở nên đơn giản hơn. Số lượng doanh nghiệp cũng theo đó mà tăng lên một cách nhanh chóng. Để đảm bảo sự thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nên nhà nước đã đưa ra một số quyền lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy làm sao để xác định được doanh nghiệp của mình có phải doanh nghiệp vừa và nhỏ không?

  Căn cứ Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

  1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

  Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

  2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

  Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

  Như vậy, để xác định có phải doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cần phải xác định các tiêu chí về lĩnh vực hoạt động, người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu, nguồn vốn được quy định ở trên.

  Ngoài ra còn có thể tham khảo thêm Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định 80/2021/NĐ-CP để biết thêm về lĩnh vực hoạt động, người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu, nguồn vốn được quy định trong căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   
  117 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcong99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588514   28/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (338)
  Số điểm: 2839
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Doanh nghiệp như thế nào được xem là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

  Cám ơn thông tin chia sẻ hữu ích từ bài viết của tác giả. Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm phần lớn trong tổng số doanh nghiệp của nước ta. Dựa vào các tiêu chí quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP: lĩnh vực hoạt động, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu năm, tổng nguồn vốn để xác đinh doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp vừa. Các tiêu chí này đã có sự thay đổi so với Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |  
 • #589156   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Doanh nghiệp như thế nào được xem là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Nhờ có bài viết của bạn mà mình đã có thể xác định được đâu là doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các tiêu chí về lĩnh vực hoạt động, người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu và nguồn vốn được pháp luật quy định. Bài viết của bạn rất hữu ích. Mong tương lai có thể nhận thêm bài viết của bạn vì những bài viết của bạn có những thông tin rất bổ ích.

   

   
  Báo quản trị |