Doanh nghiệp Nhà nước có ban hành quy định lựa chọn nhà thầu?

Chủ đề   RSS   
 • #593691 05/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Doanh nghiệp Nhà nước có ban hành quy định lựa chọn nhà thầu?

  Lựa chọn nhà thầu xây dựng từ khâu vật tư cho đến kiểm soát công trình xây dựng là một quy trình quan trọng cần phải trải qua thủ tục đấu thầu kỹ lưỡng và tuân theo quy định về việc lựa chọn nhà thầu một cách tốt nhất
   
  Ban hành quy định lựa chọn nhà thầu là một thủ tục quan trọng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Vậy doanh nghiệp Nhà nước khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng thì có phải ban hành quy định lựa chọn nhà thầu?
   
  doanh-nghiep-nha-nuoc-co-ban-hanh-quy-dinh-lua-chon-nha-thau
   
  1. Doanh nghiệp Nhà nước là gì?
   
  Khái niệm doanh nghiệp Nhà nước hiện nay được khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 giải thích là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
   
  Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập dưới dạng là cty TNHH hoặc cty cổ phần, bao gồm:
   
  (1) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
   
  Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.
   
  Công ty TNHH MTV là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
   
  (2) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   
  Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.
   
  Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   
  2. Khi nào phải ban hành quy định lựa chọn nhà thầu?
   
  Trong trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu.
   
  Qua đó, để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu 2013 (sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 99  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020).
   
  Ngoài ra, theo quy định tại Điều 2 Quyết định 17/2019/QĐ-TTg các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập khi sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.
   
  Như vậy, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không thuộc đối tượng áp dụng của quy định về ban hành quy định lựa chọn nhà thầu trong việc đầu tư dự án xây dựng. Mà chỉ khi thực hiện cung cấp vật tư, dịch vụ tư vấn xây dựng nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì mới ban hành quy định lựa chọn nhà thầu.
   
  1318 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023) ThanhLongLS (05/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598381   31/01/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4161
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Doanh nghiệp Nhà nước có ban hành quy định lựa chọn nhà thầu?

  Cảm ơn chia sẽ từ bạn. Doanh nghiệp Nhà nước là một loại hình đặc thù tồn tại ở tại các nước chủ nghĩa xã hội như Việt Nam và Trung Quốc. Hiểu đơn giản thì nhà nước cũng là một chủ thể của xã hội, nhà nước cũng cần đầy mạnh phát triển kinh tế, bằng nguồn lực quốc gia. Và cách nhanh nhất để nhà nước thực hiện điều này là tham gia hoạt động kinh doanh.  Vì chủ sở hữu là nhà nước nên những doanh nghiệp này cũng cần có sự kiểm soát đặc biệt hơn. Quy định lựa chọng nhà thầu là một trong những quy định tương tự, doanh nghiệp nhà nước cũng là các chủ thể thực hiện hoạt động đấu thầu nhưng nếu đối với các hoạt động đấu thầu thường xuyên nhằm các mục đích duy trì hoạt động thì cần một quy chế để vận hành chứ thủ tục đấu thầu rất mất thời gian và phức tạp. Vì thế có thể hiểu vì sao có quy định như bạn đề cập.

   
  Báo quản trị |