DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý GIẢM LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chủ đề   RSS   
 • #447644 23/02/2017

  DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý GIẢM LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

  Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật lao động 2012 thì tiền lương là khoảng tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương được trả theo năng suất lao động và chất lượng công việc.

  Như vậy, khi trả tiền lương cho người lao động, doanh nghiệp phải căn cứ vào mức lương đã thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động.

  Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi mức lương của người lao động, cụ thể là giảm lương của người lao động thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động 2012 như sau:

  - Doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động biết về việc thay đổi tiền lương ít nhất trong vòng 03 ngày làm việc.

  - Trường hợp doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận được về việc giảm tiền lương của người lao động thì doanh nghiệp mới được thay đổi.

  - Trường hợp hai bên không thỏa thuận được về nội dung thay đổi tiền lương theo mong muốn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phải trả cho người lao động khoản tiền lương như đã giao kết trong hợp đồng đã giao kết.

  Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn giảm tiền lương của người lao động khi họ không đồng ý thì người lao động có quyền yêu cầu thỏa thuận lại với doanh nghiệp về tiền lương hoặc khiếu nại lên tổ chức Công đoàn hoặc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp nhưng phải báo cho doanh nghiệp biết trước 45 ngày.

  Cập nhật bởi halinh29071995 ngày 23/02/2017 10:38:05 SA
   
  4882 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận