Doanh nghiệp FDI có được gửi hàng hóa mua nội địa vào kho ngoại quan không?

Chủ đề   RSS   
 • #611132 02/05/2024

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1980)
  Số điểm: 13313
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 255 lần


  Doanh nghiệp FDI có được gửi hàng hóa mua nội địa vào kho ngoại quan không?

  Tình huống phát sinh là doanh nghiệp FDI có được gửi hàng hóa của mình tại kho ngoại quan đối với hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước hay không? Quy định nào điều chỉnh vấn đề trên?
   
  Trường hợp hàng hóa gửi kho ngoại quan
   
  Liên quan vấn đề này, theo Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP nêu rõ hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan theo quy định được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan. Cụ thể:
   
  (1) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm:
   
  - Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam;
   
  - Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;
   
  - Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.
   
  (2) Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm:
   
  - Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;
   
  - Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.
   
  Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp FDI hoàn toàn có thể gửi kho ngoại quan hàng hoá có xuất xứ hàng hoá từ nội địa nếu hàng hoá đó được sử dụng mục đích xuất khẩu và đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu. Còn nếu không dùng làm mục đích xuất khẩu, chưa làm thủ tục hải quan thì không có căn cứ để gửi kho ngoại quan.
   
  Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lưu ý hàng hóa không được gửi kho ngoại quan gồm: Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam; Hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường; Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Ngoài hàng hóa trên, căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.
   
  Quy định quản lý lưu giữ, bảo quản hàng hóa gửi kho ngoại quan
   
  Liên quan vấn đề này, tại Điều 86 Nghị định 08/2015/NĐ-CP có nêu các nguyên tắc lưu giữ, bảo quan tại kho ngoại quan như sau:
   
  - Hàng hóa lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan phải phù hợp với hợp đồng thuê kho ngoại quan; kho ngoại quan chuyên dùng chỉ được phép lưu giữ các mặt hàng phù hợp với điều kiện bảo quản, lưu giữ của kho.
   
  - Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan phải làm thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với các mặt hàng là máy móc, thiết bị hoặc một số loại hàng hóa khác cung ứng từ nội địa vào kho ngoại quan để phục vụ cho các hoạt động đóng gói, phân loại, bảo dưỡng, chủ hàng hóa hoặc người được ủy quyền có thể lựa chọn không làm thủ tục hải quan, nhưng phải thông báo cụ thể cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để theo dõi.
   
  - Áp dụng phương tiện, công nghệ thông tin để quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan và cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho thông qua hệ thống công nghệ thông tin được kết nối với cơ quan hải quan.
   
  - Trong trường hợp muốn tiêu hủy những lô hàng đổ vỡ, hư hỏng, giảm phẩm chất hoặc quá thời hạn sử dụng phát sinh trong quá trình lưu kho, chủ kho ngoại quan phải có văn bản thỏa thuận với chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng về việc đồng ý tiêu hủy hàng hóa. Văn bản thỏa thuận được gửi cho Cục Hải quan nơi có kho ngoại quan để theo dõi. Chủ hàng hóa hoặc chủ kho ngoại quan phải chịu trách nhiệm thực hiện và thanh toán các khoản chi phí tiêu hủy hàng hóa theo quy định của pháp luật.
   
  Chủ kho ngoại quan và chủ hàng căn cứ theo các quy định nêu trên để tiến hành xây dựng, thoả thuận hợp đồng gửi hàng hoá trong kho ngoại quan phù hợp.
   
  174 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận