DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NHỮNG ƯU ĐÃI GÌ KHI CÓ SỬ DỤNG NLĐ KHUYẾT TẬT?

Chủ đề   RSS   
 • #382354 08/05/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NHỮNG ƯU ĐÃI GÌ KHI CÓ SỬ DỤNG NLĐ KHUYẾT TẬT?

  Bên cạnh vấn đề ngại tuyển lao động nữ, nhiều doanh nghiệp cũng không muốn tuyển dụng người khuyết tật. Vì vậy, để khuyến khích doanh nghiệp quan tâm đến đối tượng này, Nhà nước đề ra một số chính sách ưu đãi cho những doanh nghiệp có sử dụng NLĐ khuyết tật.

  1/ Chính sách, ưu đãi:

  Bộ luật Lao động 2012 quy định tại điều 176 như sau:

  Điều 176. Chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật

  1. Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của lao động là người khuyết tật, có chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc, theo quy định của Luật người khuyết tật.

  2. Chính phủ quy định chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người sử dụng lao động sử dụng lao động là người khuyết tật.

   

  Vậy doanh nghiệp được hưởng chính sách gì?

  - Chính sách thuế: Doanh nghiệp sử dụng từ 30% số lao động bình quân trong năm là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS và có số lao động bình tuân trong năm từ 20 người trở lên thì được miễn thuế TNDN (trừ lĩnh vực tài chính, kinh doanh BĐS) khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013

  - Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức hỗ trợ theo tỷ lệ người khuyết tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  - Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện vay, thời hạn vay, mức vốn vay và mức lãi suất vay thực hiện theo quy định hiện hành áp dụng đối với dự án vay vốn giải quyết việc làm;

  -  Ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật;

  - Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật.

  ( Điều 9 Nghị định 28/2012/NĐ-CP)

   2/ Cách xác định:

   Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (sau đây được gọi tắt là CS SXKD) được tính bằng tổng số lao động là người khuyết tật bình quân trong năm chia cho tổng số lao động bình quân trong năm của cơ sở sản xuất, kinh doanh nhân với 100.

  Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại CS SXKD

  =

  Tổng số lao động là người khuyết tật bình quân trong năm

  x

  100

  Tống số lao động bình quân trong năm của CS SXKD

  (Điều 2 Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH)

   

  3/ Hồ sơ, thủ tục công nhận được hưởng:

  - Hồ sơ đề nghị công nhận bao gồm:

  + Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh;

  + Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở;

  + Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách;

  + Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật đang làm việc.

   

  - Thủ tục và trình tự công nhận:

  + Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  + Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

  (Điều 3 Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH)

   

  Cập nhật bởi honhu ngày 08/05/2015 03:42:49 CH
   
  16184 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn honhu vì bài viết hữu ích
  khoathads (08/05/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận