Doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #492658 26/05/2018

  Kimhang1302
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 1235
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 20 lần


  Doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

  Doanh nghiệp có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

  Có nhiều người nghĩ rằng khi người lao động và người sử dụng lao động đã kỹ kết hơp đồng rồi thi sẽ không thể chấm dứt hợp đồng khi chưa hết hạn howhp đồng. Tuy nhiên, Doanh nghiệp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu thuộc những trường hợp sau nhé!

  -Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

  Việc đánh giá này, cần dựa trên những cơ sở và căn cứ phù hợp với thực tế sử dụng lao động tại doanh nghiệp và có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động.

  - Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị với thời gian tối thiểu như sau mà khả năng lao động vẫn chưa hồi phục:

  12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  06 tháng liên tục đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  Quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

  - Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng (như do địch họa, dịch bệnh; do di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) mà doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

  - Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  Căn cứ pháp lý: Điều 38 Luật Lao động 2012

  Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Pháp luật vẫn có những quy định không cho phép doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động , cụ thể quy định tại điều 39 Luật Lao động 2012

  - Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

  - Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được doanh nghiệp đồng ý.

  - Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  - Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Lưu ý là khi chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp  phải có văn bản quyết định chấm dứt hợp đồng lạo động đối với người lao động đó. Trong đó có nêu rõ về thời điểm, sự chấm dứt quan hệ lao động của đôi bên và là điều kiện để đôi bên giải quyết các thủ tục liên quan khác (như: các loại bảo hiểm; tranh chấp, khiếu nại về lao động; tiền lương;….) cũng như có trách nhiệm hoàn tất thủ tục về bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động.

  Các bạn có thể tham khảo về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại đây.

   
  1921 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận