Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua các hình thức nào?

Chủ đề   RSS   
 • #567095 29/01/2021

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua các hình thức nào?

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua các hình thức nào? Có được mua bán đất tại Việt Nam hay không?

   

  Căn cứ theo quy định tại Luật Đất đai 2013Nghị định 43/2014/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua các hình thức sau:

  - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp (khoản 1 Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP);

   - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (điểm g khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013);

   - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước cho thuê đất (điểm h khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013);

   - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung (điểm k khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013).

  Như vậy, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam thông qua hình thức mua bán quyền sử dụng đất với tổ chức, cá nhân khác. Nói cách khác, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không được phép mua đất tại Việt Nam.  

   
  1527 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận