Doanh nghiệp có trụ sở chính và chi nhánh khác tỉnh thì kê khai thuế GTGT ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #601695 10/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1732)
  Số điểm: 57611
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Doanh nghiệp có trụ sở chính và chi nhánh khác tỉnh thì kê khai thuế GTGT ra sao?

  Kê khai thuế GTGT là một trong những thủ tục quan trọng của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế trên từng sản phẩm, dịch vụ của mình. Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính khác tỉnh với chi nhánh thì việc kê khai thuế sẽ thực hiện chung hay riêng?
   
  doanh-nghiep-co-tru-so-chinh-va-chi-nhanh-khac-tinh-thi-ke-khai-thue-gtgt-ra-sao?
   
  1. Khai thuế GTGT đối với trụ sở có địa điểm chi nhánh khác
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:
   
  - Khai thuế GTGT của dự án đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP tại nơi có dự án đầu tư.
   
  - Khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
   
  - Khai thuế GTGT tại nơi có nhà máy sản xuất điện.
   
  - Khai thuế tiêu thụ đặc biệt tại nơi sản xuất, gia công hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc nơi cung ứng dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán).
   
  Trường hợp người nộp thuế trực tiếp nhập khẩu hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đó bán trong nước thì người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi người nộp thuế có trụ sở chính.
   
  - Khai thuế bảo vệ môi trường tại nơi sản xuất hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường, trừ thuế bảo vệ môi trường của hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
   
  - Khai thuế bảo vệ môi trường tại nơi có cơ sở sản xuất, kinh doanh than.
   
  - Khai thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên đối với hoạt động sản xuất thủy điện trong trường hợp lòng hồ thủy điện của nhà máy thủy điện nằm chung trên các địa bàn cấp tỉnh; hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô…).
   
  - Khai thuế TNDN tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
   
  - Khai phí bảo vệ môi trường tại nơi khai thác khoáng sản (trừ dầu thô, khí thiên nhiên và khí than; tổ chức thu mua gom khoáng sản từ người khai thác nhỏ lẻ).
   
  - Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
   
  2. Địa điểm kê của người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn
   
  Theo đó, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.
   
  Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính, trừ một số trường hợp sau đây không phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp:
   
  - Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh vận tải của người nộp thuế mà các tuyến đường vận tải đi qua địa bàn các tỉnh khác nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.
   
  - Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm.
   
  - Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh xây dựng tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính nhưng không thành lập đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại địa bàn cấp tỉnh đó mà giá trị công trình xây dựng bao gồm cả thuế giá trị gia tăng dưới 1 tỷ đồng.
   
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Người nộp thuế phải xác định riêng số thuế TNDN phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi với cơ quan thuế quản lý.
   
  Nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và không được tính phân bổ cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác của người nộp thuế.
   
  - Thuế GTGT, thuế TNDN của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của người nộp thuế là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
   
  - Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (trừ lợi nhuận sau thuế của hoạt động xổ số điện toán).
   
  Như vậy, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác trụ sở chính thì thực hiện hạch toán tập trung tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.
   
  1261 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (12/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận