Doanh nghiệp có thể sử dụng NLĐ làm bất kỳ công việc nào muốn không?

Chủ đề   RSS   
 • #514786 28/02/2019

  Doanh nghiệp có thể sử dụng NLĐ làm bất kỳ công việc nào muốn không?

  Trong một số trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động vẫn có quyền sử dụng người lao động làm công việc khác cụ thể là theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động 2012:
   
  “Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
   
  1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
   
  2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
   
  3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”
   
  => Tóm lại, đối với một số trường hợp đặc biệt doanh nghiệp sử dụng người lao động làm công việc khác so với công việc được ghi trong hợp đồng lao động hoàn toàn được pháp luật cho phép. Theo đó, để việc này diễn ra đúng quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải tuân thủ các điều kiện sau:
   
  - Thời gian điều chuyển không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động;
   
  - Phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc;
   
  - Nếu tiền lương công việc cũ cao hơn tiền lương công việc mới thì phải giữ nguyên mức tiền lương cũ trong 30 ngày làm việc;
   
  - Mức tiền lương công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
   
  2129 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534859   10/12/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại cách doanh nghiệp, theo quan điểm cá nhân của mình thì việc này chỉ mang tính tạm thời đồng thời phải có điều kiện để người sử dụng lao động có thể áp dụng hình thức chuyển người lao động làm công việc khác, và khi khắc phục được các vấn đề thì phải chuyển người lao động về vị trí công việc ban đầu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa người lao động và người sử dụng lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #535832   28/12/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1993)
  Số điểm: 14354
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Việc điều chuyển này cũng chỉ là tạm thời thôi và đã quy định rõ trường hợp nào được điều chuyển. Chứ không phải cứ muốn chuyển là chuyển (mặc dù là tạm thời nhưng cũng phải thuộc trường hợp mới được chuyển). Còn nếu như muốn chuyển người lao động sang làm công việc mới luôn thì phải có sự đồng ý của người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều doanh nghiệp cứ điều chuyển, người lao động thường yếu thế hơn nên phải chấp nhận, nếu không thì nghỉ việc.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #559555   30/09/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1156)
  Số điểm: 8420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Đáp ững những điều kiện tại luật lao dộng cũng như thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động doanh nghiệp sử dụng người lao động làm công việc khác so với công việc được ghi trong hợp đồng lao động hoàn toàn được pháp luật cho phép.

   
  Báo quản trị |  
 • #559711   30/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (818)
  Số điểm: 5495
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Trên nguyên tắc thỏa thuận, thì hai bên người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận thay đổi bố trí công việc khác, nếu người lao động đồng thì vẫn có thể tiến hành được. Bên cạnh đó trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật lao động thì người sử dụng lao động vẫn có thể bố trí người lao động ở vị trí, công việc mới theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #561281   28/10/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Công việc mà người lao động làm việc tại công ty thì sẽ được thỏa thuận trên hợp đồng. Tất nhiên, khi công ty có gặp khó khăn, hay đột xuất thì có thể chuyển người lao động sang công việc khác nhưng cần phải có sự đồng ý của người lao động và trả lương đối với công việc chuyển giao đó..

   
  Báo quản trị |