Doanh nghiệp có phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn?

Chủ đề   RSS   
 • #596265 29/12/2022

  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Doanh nghiệp có phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn?

  Theo khoản 1 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp hợp đồng lao động hết hạn là một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động (trừ trường hợp quy hợp đồng lao động của người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn thì doanh nghiệp phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết cho đến hết nhiệm kỳ cho người lao động).

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2019, khi chấm dứt hợp đồng lao động theo căn cứ hợp đồng lao động hết hạn nêu trên, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

  Như vậy, khi hợp đồng lao động với người lao động hết hạn, thì doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản cho người lao động.

  Hiện nay chưa có quy định thời hạn doanh nghiệp phải gửi thông báo, nhưng xét đến ý nghĩa của thông báo, thì thông báo sẽ được gửi trước khi hợp đồng lao động hết hạn.

  Các trường hợp khác mà doanh nghiệp cũng phải gửi thông báo chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động được quy định tại Điều 45 Bộ luật Lao động 2019 bao gồm các trường hợp chấm dứt sau đây:

  - Trường hợp đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

  - Trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

  - Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2019.

  - Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2019.

  - Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 Bộ luật Lao động 2019.

  - Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Lao động 2019.

  - Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

   
  224 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sun_shineeeee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596463   30/12/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (338)
  Số điểm: 2839
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Doanh nghiệp có phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn?

  Cám ơn thông tin tác giả chia sẻ. Theo quy định của pháp luật về lao động thì khi hợp đồng lao động với người lao động hết hạn thì doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Trong văn bản thông báo này, có thể kết hợp những nội dung tham khảo ý chí của người lao động về việc tiếp tục công việc hay không để từ đó, sắp xếp thỏa thuận hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

   
  Báo quản trị |  
 • #596545   31/12/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 58 lần


  Doanh nghiệp có phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn?

  Cám ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Khi hợp đồng hết hạn chính là một trong những căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có trách nhiệm báo trước ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, doanh nghiệp phải có văn bản thông báo về thời điểm hết hạn hợp đồng đến người lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #596575   31/12/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Doanh nghiệp có phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn?

  Cảm ơn bài viết của tác giả, có thể thấy là người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt vì lý do hết hạn. Trường hợp không gửi văn bản thông báo cho người lao động thì người sử dụng lao động có thể bị phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 12/2022/NĐ-CP cụ thể như sau:

  Điều 12. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật Lao động.

  …”

   
  Báo quản trị |  
 • #596601   31/12/2022

  Doanh nghiệp có phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Trường hợp người sử dụng lao động không thông báo chấm dứt hợp đồng lao động bằng văn bản cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 12 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật Lao động.
  ...
  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  a) Cho thôi việc đối với người lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo một trong các trường hợp sau: không trao đổi ý kiến trước với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên; không thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người lao động;
   
  Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động không thông báo cho người lao động có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 10.000.000 đồng. Mức phạt trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức sẽ là 02 lần mức phạt đối với cá nhân.
   
  Báo quản trị |