Doanh nghiệp có phải chi trả thêm tiền tương đương BHXH hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #569904 31/03/2021

  Doanh nghiệp có phải chi trả thêm tiền tương đương BHXH hay không?

  Căn cứ Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

  “Điều 168. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  ....

  3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.”

  Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm:

  - Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

  - Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

  - Công việc và địa điểm làm việc;

  - Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  - Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

  Trong nội dung của Hợp đồng thử việc không có nội dung về đóng BHXH nên trong trường hợp này, do đó, người sử dụng lao động không phải trả thêm khoản tiền này vào lương cho NLĐ trong thời gian thử việc.

   

   
  381 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận