Doanh nghiệp có được phép tự đào tạo công nhân sang làm công việc khác được không?

Chủ đề   RSS   
 • #517379 29/04/2019

  Doanh nghiệp có được phép tự đào tạo công nhân sang làm công việc khác được không?

  Nếu việc đào tạo này không xuất phát từ mục đích là để người được đào tạo làm việc cho doanh nghiệp; hoặc là, có thực hiện thu học phí thì doanh nghiệp sẽ phải đăng ký kinh doanh hoạt động dạy nghề.

  Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng kinh phí của mình (kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động) để trực tiếp hoặc tổ chức đào tạo cho người lao động đang làm việc cho mình, cho những người sẽ làm việc cho mình; chứ không nhằm mục đích kinh doanh sinh lời từ các hoạt động ấy thì doanh nghiệp được quyền tổ chức đào tạo mà không phải đăng ký kinh doanh hoạt động dạy nghề.

  Khi doanh nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động đang làm việc; hoặc, có hoạt động tuyển người vào đào tạo, dạy nghề (sau đây gọi chung là hoạt động đào tạo) để làm việc cho mình thì các bên phải giao kết hợp đồng đào tạo.

  Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp đào tạo công nhân sang làm một công việc khác thì doanh nghiệp và NLĐ tiến hành giao kết hợp đồng đào tạo. Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong báo cáo hằng năm về lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 60 Bộ luật lao động 2012.

   
  1205 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận