Doanh nghiệp có được nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng?

Chủ đề   RSS   
 • #585084 02/06/2022

  Doanh nghiệp có được nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng?

  Theo khoản 3 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

  Do đó, nếu Anh/Chị nhập khẩu máy móc để sử dụng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thì vẫn được phép.

  Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc cũ đã qua sử dụng:

  - Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

  - Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

  + Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

  + Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

  Hồ sơ để nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng được quy định tại Điều 7 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg gồm có:

  Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu sau:

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu;

  - Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 Quyết định này. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 10 Quyết định này.

   
  306 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586948   30/06/2022

  Doanh nghiệp có được nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng?

  Máy móc cũ, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc vào danh mục cấm nhập khẩu. Tuy nhiên khi nhập khẩu máy móc cũ phải có điều kiện. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua cũ khi đáp ứng được những điều kiện ở trên thì được phép nhập khẩu bình thường, thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ được tính như hàng mới.

   
  Báo quản trị |  
 • #587095   30/06/2022

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Việc cấm nhập khẩu máy móc trên 10 năm tuổi vào Việt Nam là điều dễ hiểu vì những máy móc này đã không còn đảm bảo chất lượng, việc cố gắng sử dụng dễ dẫn đến những tai nạn trong khi sử dụng máy móc. Cũng như hiệu quả kinh tế đạt được từ những máy móc này là không cao, việc nhập về chỉ làm lãng phí tiền bạc mà không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước.

   
  Báo quản trị |  
 • #589223   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Doanh nghiệp có được nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Có những loại máy móc, thiết bị mà ở Việt Nam không có nên phải nhập khẩu từ nước ngoài về nhưng có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ được những quy định chung về việc nhập khẩu máy móc cũ. Bài viết của bạn đã cung cấp được những tiêu chí để có thể nhập những máy móc đó trong đó có: tuổi của máy móc, tiêu chuẩn sản xuất. Kèm theo đó là có hồ sơ để nhập khẩu. Bài viết của bạn rất hữu ích.

   
  Báo quản trị |