Doanh nghiệp cần làm gì khi bán hàng có kèm phiếu bốc thăm trúng thưởng?

Chủ đề   RSS   
 • #550279 28/06/2020

  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Doanh nghiệp cần làm gì khi bán hàng có kèm phiếu bốc thăm trúng thưởng?

  Doanh nghiệp có thể thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

  Trước khi tổ chức thực hiện khuyến mại, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục Đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại hoặc Bộ Công thương. Doanh nghiệp chỉ được quyền tổ chức chương trình khuyến mại này khi có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Đồng thời, phải công khai các thông tin dưới đây với khách hàng:

  1. Tên của hoạt động khuyến mại;

  2. Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

  3. Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

  4. Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

  5. Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện.

  Khi áp dụng hình thức khuyến mại này thì doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về hạn mức tối đa của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, phải tổ chức công khai khi xác định kết quả trong chương trình này theo quy định pháp luật.

  Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  1. Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

  2. Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

  3. Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

  4. Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật (Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại )

  5. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp khi áp dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi thì sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện đến:

  - Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .

  - Bộ Công thương nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

  Đối với các hình thức khuyến mại khác do cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận thì doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Bộ Công thương.

   
  841 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận