Doanh nghiệp cần chú ý quy định báo cáo công tác PCCC hàng năm

Chủ đề   RSS   
 • #600506 25/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1743)
  Số điểm: 57906
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1539 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Doanh nghiệp cần chú ý quy định báo cáo công tác PCCC hàng năm

  Báo cáo công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là việc đánh giá cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện về PCCC qua đó được cấp Giấy chứng nhận về an toàn PCCC hoạt động kinh.
   
  Đây là việc bắt buộc doanh nghiệp, hộ kinh doanh và những đối tượng khác có liên quan đến kinh doanh phải thực hiện hàng năm, trường hợp không đáp ứng được điều kiện có thể bị xử phạt.
   
  doanh-nghiep-can-chu-y-quy-dinh-bao-cao-cong-tac-pccc-hang-nam
   
  1. Những ai phải báo cáo công tác PCCC hàng năm
   
  Đối tượng phải thực hiện kiểm tra công tác PCCC hiện hành được quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP bao gồm:
   
  - Cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.
   
  - Khu dân cư, hộ gia đình, rừng, phương tiện giao thông cơ giới, hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
   
  - Công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự.
   
  - Cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC.
   
  2. Nội dung kiểm tra PCCC
   
  Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn PCCC thực hiện kiểm tra dựa theo nội dung được ban hành tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP bao gồm các nội dung sau:
   
  Điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại các Điều 5, 6, 7 và Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
   
  Điều kiện an toàn về PCCC rừng theo quy định của Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp 2017.
   
  Điều kiện an toàn về PCCC đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công: 
   
  - Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V .
   
  - Nội quy về PCCC, biển chỉ dẫn thoát nạn.
   
  - Quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền.
   
  - Chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ PCCC.
   
  - Việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt.
   
  - Trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng.
   
  Việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ hộ gia đình, chủ rừng theo quy định;
   
  Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
   
  3. Gửi báo cáo định kỳ về công tác kiểm tra PCCC 
   
  Kiểm tra an toàn về PCCC được tiến hành theo hình thức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất, cụ thể:
   
  Người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, chủ hộ gia đình, chủ rừng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên về an toàn PCCC trong phạm vi quản lý của mình.
   
  Người đứng đầu cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III có trách nhiệm kiểm tra an toàn về PCCC thường xuyên.
   
  Cụ thể định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan Công an quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra.
   
  Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ một năm một lần; kiểm tra đột xuất hoặc vi phạm quy định an toàn về PCCC mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ.
   
  Hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý.
   
  Chủ tịch UBND cấp huyện trở lên có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đột xuất phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi quản lý của mình.
   
  Cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra an toàn về PCCC:
   
  - Định kỳ 06 tháng một lần đối với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
   
  - Định kỳ một năm một lần đối với hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC và các cơ sở còn lại thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III.
   
  - Kiểm tra đột xuất khi phát hiện các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hoặc vi phạm quy định an toàn về PCCC mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý.
   
  - Kiểm tra một năm một lần trong quá trình thi công đối với công trình xây dựng thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP
   
  Như vậy, thông thường định kỳ 06 tháng thì cơ sở kinh doanh phải gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan Công an quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra.
   
  1735 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601011   30/03/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Doanh nghiệp cần chú ý quy định báo cáo công tác PCCC hàng năm

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết bổ ích trên. Mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ thông kê, báo cáo định kỳ công tác quản lý, bảo quản và bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy với cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy.

   
  Báo quản trị |  
 • #601072   30/03/2023

  Doanh nghiệp cần chú ý quy định báo cáo công tác PCCC hàng năm

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. Qua bài viết mà mình biết thêm được quy định của pháp luật về đối tưởng phải lập và gửi báo cáo công tác PCCC hàng năm và những nội dung cần thiết trong báo cáo PCCC, điều này giúp ích cho doanh nghiệp tránh tình trạng bị xử phạt do không lập và gửi báo cáo PCCC như quy định

   
  Báo quản trị |