Doanh nghiệp bổ sung ngành nghề thì có phải điều chỉnh chứng nhận đầu tư không?

Chủ đề   RSS   
 • #602347 05/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Doanh nghiệp bổ sung ngành nghề thì có phải điều chỉnh chứng nhận đầu tư không?

  Doanh nghiệp muốn thay đổi ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực mà mình đang thực hiện thì phải thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung vào các giấy tờ đăng ký kinh doanh và thông báo đến cơ quan quản lý. 
   
  Vậy trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung ngành nghề thì có phải điều chỉnh chứng nhận đầu tư không?
   
  doanh-nghiep-bo-sung-nganh-nghe-thi-co-phai-dieu-chinh-chung-nhan-dau-tu-khong?
   
  1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung gì?
   
  Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định những thông tin cơ bản nhất của một doanh nghiệp, theo đó căn cứ Điều 40 Luật Đầu tư 2020 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm những nội dung sau đây:
   
  - Tên dự án đầu tư.
   
  - Nhà đầu tư.
   
  - Mã số dự án đầu tư.
   
  - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
   
  - Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
   
  - Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
   
  - Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
   
  - Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
   
  + Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
   
  + Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
   
  - Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
   
  - Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).
   
  2. Doanh nghiệp điều chỉnh dự án đầu tư trong những trường hợp nào?
   
  Căn cứ Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định việc điều chỉnh dự án đầu tư của doanh nghiệp thực hiện như sau:
   
  Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.
   
  Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
   
  Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  - Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
   
  - Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
   
  - Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
   
  - Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
   
  - Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
   
  - Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
   
  - Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).
   
  Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:
   
  - Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;
   
  - Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
   
  - Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;
   
  - Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
   
  - Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
   
  - Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.
   
  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
   
  Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
   
  Trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tương ứng tại các điều 34, 35 và 36 Luật Đầu tư 2020 đối với các nội dung điều chỉnh.
   
  Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư.
   
  Như vậy, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.
   
  617 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (13/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận