Đoàn thanh niên cộng sản HCM trong các trường đại học tư cách pháp nhân không?

Chủ đề   RSS   
 • #585321 14/06/2022

  Đoàn thanh niên cộng sản HCM trong các trường đại học tư cách pháp nhân không?

  Thưa LS,

  Đối với tổ chức là Đoàn thanh niên cộng sản HCM trong các trường đại học, cao đẳng thì có tư cách pháp nhân không ạ?

  Tổ chức này có là 1 chủ thể đứng ra ký kết Hợp đồng không ạ?

  Nhờ LS tư vấn cho em 2 nội dung ấy ạ

   
  550 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatviettoancau vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586337   28/06/2022

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (814)
  Số điểm: 5475
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Tại Điều 76 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về pháp nhân phi thương mại (một trong hai loại pháp nhân):

  1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

  2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

  3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Từ các quy định trên thì có thể thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (một tổ chức chính trị - xã hội) là một pháp nhân phi thương mại và tức nhiên nó sẽ có tư cách pháp nhân. Và cá nhân, pháp nhân đều có thể là chủ thể tham gia các giao dịch dân sự (ký kết hợp đồng) theo quy định của Bộ luật Dân sự.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn katkumhat vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/06/2022) luatviettoancau (14/07/2022)
 • #586690   29/06/2022

  Đoàn thanh niên cộng sản HCM trong các trường đại học tư cách pháp nhân không?

  Theo Điều 76 Bộ luật dân sự 2015 quy định pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận, nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên. Các pháp nhân phi thương mại ở Việt Nam là tổ chức hoặc hiệp hội hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, từ thiện, khoa học, kỹ thuật và các tổ chức khác được thành lập với mục đích hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, của toàn xã hội, tổ chức thuộc hệ thống chính trị thống nhất và duy nhất, hoạt động hành chính sự nghiệp...

  Đặc điểm nổi bật của pháp nhân phi thương mại được xác định ở mục đích có thể là không kinh doanh, không tìm kiếm lợi nhuận hoặc nếu kinh doanh và có lợi nhuận thì cũng không hướng đến chia lợi ích này cho thành viên. Pháp nhân phi thương mại hoạt động theo mục đích, phạm vi, tôn chỉ, theo quyết định thành lập và theo điều lệ.

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội, là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiếp pháp và pháp luật của nhà nước, gồm các cấp trong hệ thống: cấp cơ sở (Đoàn cơ cở và chi đoàn cơ sở).Vậy nên tổ chức đoàn thanh niên cơ sở có tư cách pháp nhân như: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề có tư cách pháp nhân.Tổ chức đoàn thanh niên cơ sở có tư cách pháp nhân như: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề có tư cách pháp nhân.

   
  Báo quản trị |