DN bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2023

Chủ đề   RSS   
 • #605498 19/09/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2136)
  Số điểm: 74821
  Cảm ơn: 62
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  DN bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2023

  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Quyết định 7823/QĐ-TLĐ về việc lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

  Theo đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đồng ý cho các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

  Bên cạnh đó, giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

  Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định này về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) trước ngày 31/01/2024.

  Theo Quyết định 7823/QĐ-TLĐ, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn; các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành.

  Tham khảo: Tổng Liên đoàn lao động Việt nam ban hành Quyết định 5130/QĐ-TLĐ, ngày 12/8/2022 về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành. 

  Theo đó, Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn có quy định nội dung vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật đối với đoàn viên công đoàn như sau: 

  Bằng hình thức khiển trách

  Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách: 

  - Không chấp hành và không thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, quyết định, quy định, kế hoạch, chương trình công tác... của công đoàn các cấp gây hậu quả ít nghiêm trọng. 

  - Không dự họp 50% trở lên sổ kỳ họp công đoàn trong một năm. 

  - Không đóng đoàn phí liên tục 6 tháng mà không có lý do chính đáng. 

  Bằng hình thức cảnh cáo 

  Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo: 

  - Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều 25 Quyết định 5130/QĐ-TLĐ mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng. 

  - Không dự họp 70% trở lên số kỳ họp công đoàn trong một năm. 

  - Không đóng đoàn phí liên tục 9 tháng mà không có lý do chính đáng.

  Bằng hình thức khai trừ 

  Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ: 

  - Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 25 Quyết định 5130/QĐ-TLĐ mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

  - Không dự họp 90% trở lên sổ kỳ họp công đoàn trong một năm. 

  - Không đóng đoàn phí liên tục 12 tháng mà không có lý do chính đáng.

  Xem bài viết liên quan: Nghị quyết 105/NQ-CP: Chính phủ đề nghị nghiên cứu, giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1%

  NLĐ có nên tham gia vào công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

   
  73 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận