Định nghĩa về Tai nạn lao động

Chủ đề   RSS   
 • #500937 29/08/2018

  Định nghĩa về Tai nạn lao động

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật lao động 2012 định nghĩa về Tai nạn lao động như sau:

  1. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

  Quy định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc.

  Như vậy, theo quy định trên thì chỉ được xét trường hợp là tai nạn lao động khi người lao động trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao.

  Thế nào là thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao?

  Trong trường hợp người lao động thực hiện công việc hàng ngày được giao cho mình, nhưng trong quá trình làm việc biết hoăc chắc chắn phải biết có sự cố xãy ra đối với máy móc thiết bị, công việc phải xử lý ngay lập tức nếu không sẽ xãy ra thiệt hại lớn về cả người và tài sản. Bên cạnh không có người lao động nào hết, sau đó tự mình xử lý vấn đề dẫn tới tổn thương bộ phận cơ thế hoặc có thể gây ra tử vong.

  Trong trường hợp trên người lao động thực hiện công việc không trong phạm vị được giao, nhưng thực hiện vì lợi ích công ty thì có được xét để hưởng chế độ phụ cấp của tai nạn lao động không?

  Nếu trong trường hợp, người này chết mà người sử dụng lao động thoái thác trách nhiệm không còn ai để đối chất thì người thiệt thòi là người lao động. Như vậy quy định về vấn về tai nạn lao động còn hạn chế chưa đủ để bảo vệ cho lợi ích của người lao động chăng?

   

   

   
  21295 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận