Định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư công

Chủ đề   RSS   
 • #591256 22/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư công

  Ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Thông tư 13/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
   
  Cụ thể, Thông tư quy định một số nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật, nổi bật như định mức lao động, máy móc thiết bị hay vật tư như sau:
   
  dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-trong-dau-tu-cong
   
  Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia sau đây viết tắt là định mức kinh tế - kỹ thuật. 
   
  Là mức hao phí cần thiết về lao động, máy móc, thiết bị, vật tư trong một điều kiện cụ thể, theo quy trình thực hiện dịch vụ tương ứng để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định) đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN quy định nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 21/2019/TT-BKHCN, bao gồm các định mức thành phần như sau:
   
  (1)  Định mức lao động
   
  Là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đối với:
   
  - Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.
   
  - Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật.
   
  - Tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.
   
  - Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định.
   
  Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp và gián tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể và thời gian lao động trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
   
  Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (thực hiện)  + Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ).
   
  Trong đó:
   
  - Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự nghiệp công. Mức hao phí thời gian được tính bằng công.
   
  - Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của lao động trực tiếp.
   
  (2) Định mức máy móc - thiết bị 
   
  Là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị đề hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công xây dựng, phổ biến, hướng dẫn, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia do cơ quan có thẩm quyền quy định, đơn vị tính là ca.
   
  (3) Định mức vật tư 
   
  Là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu, vật tư cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tỷ lệ thu hồi vật tư áp dụng Thông tư 45/2018/TT-BTC và căn cứ vào thực tế đã thực hiện các năm gần đây của từng loại vật tư tiêu hao cần thiết để hoàn thành các bước công việc.
   
  Xem thêm Thông tư 13/2022/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.
   
  198 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (30/03/2023) ThanhLongLS (23/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591341   25/09/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư công

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết hữu ích trên. Hiện nay, trong vấn đề quản lý chi phí, chúng ta vẫn thường gặp những khái niệm như định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng định mức dự toán,… và đây chính là một công việc cần thiết trong quá trình chuẩn bị để xây dựng hay đấu thầu một công trình nào đó. Do đó, việc nghiên cứu về định mức kinh tế- kỹ thuật cũng sẽ góp phần quản lý hiệu quả hơn trong thực hiện các dự án đầu tư công, tránh gây thất thoát các nguồn đâu tư.

   
  Báo quản trị |