Định giá tài sản thi hành án

Chủ đề   RSS   
 • #468680 25/09/2017

  Định giá tài sản thi hành án

  Cục thi hành án Hà Nội kê biên tài sản bảo đảm của công ty Hải Nam để xứ lý thu hồi nợ cho Quỹ số tiền là 13 tỷ (và lãi suất chậm THA theo quy định). Tài sản kê biên là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được tổ chức thẩm định giá định giá là 20 tỷ (năm 2011). Sau 12 lần bán đấu giá không thành và giảm giá theo quy định, hiện nay mức giá khởi điểm tiếp theo để bán đấu giá tài sản kê biên là 8 tỷ. 
  Mức giá khởi điểm mới là 8 tỳ thấp hơn rất nhiều so với giá trị định giá ban đầu là 20 tỷ, và cũng không đủ thu hồi nợ cho Quỹ. Hiện nay Quỹ có 2 quan điểm khác nhau:
  Quan điểm thứ nhất:
  Quỹ có được quyền đề nghị Cục thi hành án Hà Nội định giá lại tài sản theo quy định tại điều 17 nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 hướng dẫn thi hành Luật THA dân sự. Vì cán bộ đó cho rằng theo quy định tại điều 17 nghị định 62 thì tại thời điểm THA giá tài sản giảm từ 20% trở lên thì các đương sự có quyền định giá lại. Hiện nay mức giá sau 12 lần giảm giá do đấu giá không thành là 8 tỷ (giảm 60% so với giá ban đầu), do vậy Quỹ được quyền định giá lại.
  Quan điểm thứ hai:
  Theo quy định tại điều 99 luật THA DS sửa đổi bổ sung năm 2014. Quỹ đã hết quyền định giá lại, vì việc định giá lại chỉ được thực hiện trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản và chỉ đc chấp nhận nếu Quỹ có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá.
  Có nghĩa là: Sau khi kê biên tài sản THA, tài sản kê biên được định giá theo điều 98 luật THA, các bên không thống nhất được mức giá và cơ quan THA đã tiến hành ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá. Tổ chức thẩm định giá đã tiến hành thẩm định và có thông báo về kết quả thẩm định giá với mức giá là 20 tỷ. Kết quả này được thông báo đến các bên đương sự từ năm 2011 và đã trải qua 12 lần đấu giá không thanh. Quỹ không có ý kiến gì về mức giá này, do vậy Quỹ hiện nay không có quyền đề nghị định giá lại tại tài sản kê biên.
  Quan điểm thứ 3:
  Áp dụng công văn số Số: 1209 /TCTHADS-NV1 22/5/2013 V/v giải đáp nghiệp vụ thi hành án của tổng cục THA như sau:

  Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 2970/TCTHA-NV1 gửi Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn nghiệp vụ một số vấn đề về định giá tài sản trong thi hành án dân sự, với những nội dung cơ bản sau:

  2. Về bảo đảm quyền yêu cầu định giá lại tài sản kê biên

  Trường hợp đương sự có yêu cầu định giá lại tài sản kê biên trước khi có thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản theo điểm b khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự (không phân biệt bán đấu giá tài sản lần thứ mấy), thì Chấp hành viên tổ chức định giá lại tài sản kê biên. Chấp hành viên thông báo cho đương sự biết về việc người yêu cầu định giá lại phải chịu chi phí định giá lại tài sản theo quy định của pháp luật.

  Vậy việc áp dụng công văn số 1209 trên có hiệu lực không khi tại thời điểm ban hành văn bản điểm b khoản 1 điều 99 chưa bị thay đổi theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật THA DS năm 2008 (có hiệu lực từ 01/7/2015)?
  Trong 3 quan điểm trên thì quan điểm nào là đúng?

   
  1742 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận