Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát vi phạm trong công tác Điều tra vụ án hình sự có bị cách chức?

Chủ đề   RSS   
 • #608267 19/01/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (82)
  Số điểm: 440
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát vi phạm trong công tác Điều tra vụ án hình sự có bị cách chức?

  Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát vi phạm trong công tác Điều tra vụ án hình sự có bị cách chức? Quy trình cách chức vị trí này ra sao?
   

  Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát vi phạm trong công tác Điều tra vụ án hình sự có bị cách chức?

  Theo Điều 24 Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định 400/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát sẽ bị cách chức nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 56 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, cụ thể gồm các trường hợp sau:

  - Vi phạm trong công tác Điều tra vụ án hình sự;

  - Vi phạm quy định tại Điều 14 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, cụ thể:

  + Làm sai lệch hồ sơ vụ án; truy cứu trách nhiệm hình sự người không có hành vi phạm tội; không truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; ra quyết định trái pháp luật; ép buộc người khác làm trái pháp luật; làm lộ bí mật Điều tra vụ án; can thiệp trái pháp luật vào việc Điều tra vụ án hình sự.

  + Bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  + Cản trở người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa, trợ giúp pháp lý; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự.

  + Cản trở người bào chữa, người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

  + Chống đối, cản trở hoặc tổ chức, lôi kéo, xúi giục, kích động, cưỡng bức người khác chống đối, cản trở hoạt động Điều tra hình sự; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người thi hành công vụ trong Điều tra hình sự.

  - Bị kỷ luật bằng hình thức cách chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

  - Vi phạm về phẩm chất đạo đức.

  Như vậy, trường hợp Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát vi phạm trong công tác Điều tra vụ án hình sự thì có thể sẽ bị cách chức.

  cach-chuc-dtv

  Việc cách chức Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát được thực hiện theo trình tự nào?

  Tại Điều 24 Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định 400/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định trình tự cách chức Điều tra viên là công chức Viện kiểm sát được thực hiện theo 05 bước, cụ thể như sau:

  Bước 1: Người bị xem xét cách chức có bản kiểm điểm;

  Bước 2: Cơ quan, đơn vị nơi người bị xem xét cách chức tổ chức kiểm tra, xác minh vi phạm và kiểm điểm làm rõ sai phạm của người bị đề nghị cách chức;

  Bước 3: Cơ quan, đơn vị nơi người bị xem xét cách chức họp, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định;

  Bước 4: Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát các cấp họp, xem xét việc cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các ngạch; Tập thể lãnh đạo Cơ quan điều tra họp, xem xét việc cách chức Điều tra viên, Cán bộ điều tra;

  Bước 5: Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao họp, xem xét đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước cách chức Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân các cấp đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cách chức Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính của cấp mình; trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp cách chức Kiểm tra viên của cấp mình. Tập thể lãnh đạo Cơ quan điều tra đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cách chức Điều tra viên, Cán bộ điều tra.

  Tóm lại, Điều tra viên thuộc Viện kiểm sát vi phạm trong công tác Điều tra vụ án hình sự thì có thể bị cách chức theo quy định.

   
  89 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận