Điều kiện xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua"

Chủ đề   RSS   
 • #512563 21/01/2019

  Điều kiện xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua"

  Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" sẽ được xét tặng bởi Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương có tư cách pháp nhân xét tặng cho cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng.
  Và nếu như đáp ứng đầy đủ những điều kiện để đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP thì sẽ được xét tặng nếu đủ những tiêu chuẩn sau:
  "a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;
  b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.
  Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”."
  Như vậy, trường hợp này không phải thực hiện việc đăng ký, mà nếu đáp ứng tiêu chuẩn trên thì sẽ được xét tặng. Tuy nhiên thực tế, người có thẩm quyền còn phải căn cứ vào tình hình thực tiễn để đảm bảo tỷ lệ không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” để xét tặng.
   
  1629 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận