Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Chủ đề   RSS   
 • #575651 24/09/2021

  Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

  Khi quảng cáo mỹ phẩm, để được xác nhận nội dung quảng cáo cần phải đáp ứng điều kiện tại Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-BYT, cụ thể:

  - Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

  Nội dung quảng cáo phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:

  + Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược;

  + Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).

  - Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:

  + Tên mỹ phẩm;

  + Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;

  + Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

  + Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế .

  - Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

  - Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dun: Tên mỹ phẩm; Tính năng, công dụng của mỹ phẩm; Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.

  - Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;

  - Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

  - Có đủ hồ sơ theo quy định

  - Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

   
  272 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580984   28/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3408
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 32 lần


  Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Mình xin chia sẻ thêm trình tự thực hiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm theo Điều 20 Thông tư 09/2015/TT-BYT

  1, Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Sở Y tế.

  2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.

  3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

   
  Báo quản trị |