Điều kiện vay nước ngoài đối với bên đi vay không phải là ngân hàng từ ngày 15/8/2023

Chủ đề   RSS   
 • #603969 13/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Điều kiện vay nước ngoài đối với bên đi vay không phải là ngân hàng từ ngày 15/8/2023

  Ngày 30/6/2023 Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.
   
  Theo đó, điều kiện vay nước ngoài đối với bên đi vay không phải là ngân hàng từ ngày 15/8/2023 được quy định như sau:
   
  dieu-kien-vay-nuoc-ngoai-doi-voi-ben-di-vay-khong-phai-la-ngan-hang-tu-ngay-15-8-2023
   
  (1) Mục đích vay ngắn hạn nước ngoài
   
  - Bên đi vay chỉ được sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài để cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả bằng tiền (không bao gồm các khoản nợ gốc của khoản vay trong nước) của bên đi vay. 
   
  - Các khoản nợ ngắn hạn phải trả quy định tại Khoản này là các khoản nợ phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án khác của bên đi vay và được xác định căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp.
   
  - Ngoài mục đích nêu trên, bên đi vay thuộc đối tượng phải đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo pháp luật chuyên ngành được sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của bên đi vay có thời hạn sử dụng vốn không quá 12 tháng kể từ thời điểm rút vốn khoản vay nước ngoài.
   
  (2) Mục đích vay trung, dài hạn nước ngoài
   
  Bên đi vay chỉ được vay trung, dài hạn nước ngoài để phục vụ các mục đích sau:
   
  - Thực hiện dự án đầu tư của bên đi vay.
   
  - Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án khác của bên đi vay.
   
  - Cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi vay.
   
  (3) Việc sử dụng vốn vay nước ngoài của bên đi vay phải phù hợp
   
  - Phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, phạm vi Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.
   
  - Phạm vi hoạt động hợp pháp khác quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của bên đi vay.
   
  (4) Bên đi vay nước ngoài phải chứng minh mục đích vay nước ngoài 
   
  - Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan trong trường hợp vay nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư của bên đi vay.
   
  - Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 08/2023/TT-NHNN trong trường hợp vay nước ngoài để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án khác của bên đi vay;
   
  - Phương án cơ cấu nợ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này trong trường hợp vay nước ngoài cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài.
   
  Xem thêm Thông tư 08/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 08/2023/TT-NHNN.
   
  319 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận