Điều kiện vào viên chức đối với công an, quân đội xuất ngũ

Chủ đề   RSS   
 • #597134 17/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Điều kiện vào viên chức đối với công an, quân đội xuất ngũ

  Xuất ngũ là thuật ngữ được sử dụng đối với quân nhân thuộc quân đội nhân dân hoặc công an nhân dân Việt Nam sau khi hoàn thành công tác tại đơn vị. Sau khi xuất ngũ mà người này muốn vào làm viên chức thì cần đáp ứng những điều kiện gì?
   
  dieu-kien-vao-vien-chuc-doi-voi-cong-an-quan-doi-xuat-ngu
   
  1. Quân nhân xuất ngũ có được tiếp nhận vào làm viên chức?
   
  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định điều kiện để tiếp nhận vào làm viên chức vào làm việc tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập đối với công an, quân đội xuất ngũ như sau:
   
  Theo đó, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu phải có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng BHXH bắt buộc.
   
  Không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc.
   
  Do đó, để được tiếp nhận vào làm viên chức thì người này phải có ít 05 năm kinh nghiệm và có trình độ đại học trở lên và có đóng BHXH bắt buộc.
   
  2. Xếp lương viên chức được tiếp nhận là công an, quân đội xuất ngũ
   
  Việc xếp lương cũng như chế độ đóng BHXH bắt buộc đối với quân nhân là công an, quân đội xuất ngũ khi chuyển sang viên chức sẽ được thực hiện theo khoản 5 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:
   
  Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức.
   
  Ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.
   
  Việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành.
   
  3. Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
   
  Đối với viên chức được chuyển từ quân nhân xuất ngũ khi muốn thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì cần phải đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.
   
  Theo đó, viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
   
  Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.
   
  Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp.
   
  Thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ.
   
  Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.
   
  Như vậy, công an, quân đội xuất ngũ sẽ được tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập khi phải có ít nhất 05 năm công tác tại ngũ và có bằng đại học tương ứng cũng như đóng BHXH bắt buộc,
   
  518 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận