Điều kiện và trình tự, thủ tục tại ngoại

Chủ đề   RSS   
 • #556386 30/08/2020

  Điều kiện và trình tự, thủ tục tại ngoại

  • Điều kiện được tại ngoại"

  - Đối với bị can được bảo lãnh: Họ phải bị áp dụng biện pháp tạm giam, phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ ( Căn cứ theo khoản 3 Điều 121 và khoản 2 Điều 122 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015):

  Phải có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;

  Họ không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;

  Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án;

  không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này

  - Người thực hiện bảo lãnh:

  + Đối với người bảo lãnh theo biện pháp bảo lĩnh 

  Cơ quan, tổ chức  là người của cơ quan, tổ chức mình phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó

  Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 02 người phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập

  + Đối với người bảo lãnh theo biện pháp đặt tiền để bảo đảm (căn cứ khoản 5 Điều 122 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015):

  Người thân thích của bị can, bị cáo được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án chấp nhận cho đặt tiền để bảo đảm phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ quy định, nếu vi phạm thì số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Khi làm giấy cam đoan, người này được thông báo về những tình tiết của vụ án có liên quan đến bị can, bị cáo

  - Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định

  Tùy vào từng giai đoạn của vụ án, thẩm quyền thuộc về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp (phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành) ,

  Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp,

  Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp, Hội đồng xét xử, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

  Thời hạn được tại ngoại

  Thời hạn bảo lĩnh  hoặc thời hạn đặt tiền không được quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Thời hạn bảo lĩnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù.

  Hồ sơ bao gồm:

  - Đối với biện pháp bảo lĩnhĐiều 21 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP):

  a) Văn bản đề nghị xét phê chuẩn và quyết định áp dụng biện pháp bảo lĩnh;

  b) Giấy cam đoan có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh đối với trường hợp cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh cho bị can;

  c) Giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người nhận bảo lĩnh cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người nhận bảo lĩnh làm việc, học tập đối với trường hợp cá nhân nhận bảo lĩnh cho bị can (phải có giấy cam đoan của ít nhất 02 người bảo lĩnh);

  d) Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ của bị can được bảo lĩnh theo các nội dung quy 

  đ) Chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội, nhân thân của bị can để xác định tính chất, mức độ hành vi của bị can không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam.

  - Đối với biện pháp đặt tiền để đảm bảo

  a ) Văn bản đề nghị xét phê chuẩn và quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm; 

  b) Chứng cứ, tài liệu thể hiện tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can; 

  c) Tài liệu xác định bị can hoặc người thân thích của bị can đã đặt tiền để bảo đảm; 

  d) Giấy cam đoan của bị can về việc cam đoan thực hiện các nghĩa vụ 

  đ) Giấy cam đoan của người thân thích của bị can theo quy định đối với trường hợp người thân thích của bị can đặt tiền để bảo đảm. 

  Trình tự, thủ tục

  - Hồ sơ nêu trên được gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

  - Cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn hoặc có văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ, tài liệu để xét phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp bảo lĩnh hoặc đặt tiền để đảm bảo.

  - Gửi lại các quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn hoặc có văn bản yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu để xét phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp bảo lĩnh hoặc đặt tiền để đảm bảo.

   
  491 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận