Điều kiện và thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng khu công nghệ cao từ 25/3/2024

Chủ đề   RSS   
 • #608816 23/02/2024

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3499
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Điều kiện và thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng khu công nghệ cao từ 25/3/2024

  Khu công nghệ cao là nơi tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ cao; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao. Vậy trường hợp cần mở rộng khu công nghệ cao thì cần đảm bảo điều kiện gì và thủ tục như thế nào? 

  Điều kiện mở rộng khu công nghệ cao 

  Theo Điều 6 Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định mở rộng khu công nghệ cao cần đáp ứng điều kiện như sau: 

  (1) Khu vực đề xuất mở rộng khu công nghệ cao phải đáp ứng các điều kiện:

  + Phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  + Có quy mô diện tích phù hợp và khả thi về sử dụng đất; điều kiện tự nhiên thích hợp;

  + Có điều kiện hạ tầng và vị trí giao thông thuận lợi;

  + Có khả năng liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao;

  + Có phương án khả thi về nguồn nhân lực và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp cho khu công nghệ cao;

  + Có phương án khả thi huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu công nghệ cao; bảo đảm khả năng cân đối của ngân sách nhà nước (nếu có);

  + Có phương án khả thi xây dựng khu nhà ở, công trình công cộng liền kề hoặc xung quanh khu công nghệ cao để đảm bảo phục vụ đời sống chuyên gia, người lao động làm việc trong khu công nghệ cao theo nhu cầu và tiến độ xây dựng khu công nghệ cao;

  + Đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

  + Bảo đảm quốc phòng, an ninh.

  + Phù hợp với chính sách của Nhà nước về phát triển công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao;

  + Đáp ứng các điều kiện để triển khai các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Công nghệ cao;

  + Có phương án khả thi cung ứng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thuận lợi đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao; cung ứng dịch vụ công nghệ cao. 

  (2) Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao đã triển khai phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chung xây dựng (nếu có) và quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt.

  (3) Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghệ cao đã triển khai đạt tối thiểu 60%.

  (4) Khu vực đề xuất mở rộng có vị trí, quy mô và các điều kiện đảm bảo kết nối thuận lợi với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu công nghệ cao đã triển khai.

  Thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng khu công nghệ cao

  Tại Điều 8 Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định:

  (1) Trình tự, thủ tục mở rộng khu công nghệ cao

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 10/2024/NĐ-CP gửi cơ quan chủ trì trình mở rộng khu công nghệ cao.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ mở rộng khu công nghệ cao theo quy định, cơ quan chủ trì gửi hồ sơ và văn bản lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan.

  - Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến và hồ sơ kèm theo, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đối với nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của mình cho cơ quan lấy ý kiến.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ văn bản ý kiến, cơ quan chủ trì trình mở rộng khu công nghệ cao đánh giá tổng hợp hồ sơ theo các nội dung quy định tương ứng đối với  mở rộng khu công nghệ cao.

  Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì trình mở rộng khu công nghệ cao tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thành lập Hội đồng tư vấn để làm rõ những vấn đề liên quan.

  - Trong thời gian đánh giá hồ sơ, trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, cơ quan chủ trì trình mở rộng khu công nghệ cao có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian đánh giá hồ sơ.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị -mở rộng khu công nghệ cao đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có), cơ quan chủ trì trinh thành lập, mở rộng khu công nghệ cao lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 10/2024/NĐ-CP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mở rộng khu công nghệ cao.

  (2) Cơ quan chủ trì trình mở rộng khu công nghệ cao:

  Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan đánh giá hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng đối với khu công nghệ cao quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

  (3) Nội dung đánh giá hồ sơ thành lập, mở rộng khu công nghệ cao bao gồm:

  - Cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc thành lập khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ cao;

  - Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện thành lập khu công nghệ cao, điều kiện mở rộng khu công nghệ cao quy định tương ứng tại Điều 6 Nghị định này;

  - Đánh giá tính khả thi về phương hướng phát triển của khu công nghệ cao; phương án huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghệ cao, phần mở rộng của khu công nghệ cao và sự kết nối với hệ thống kết cấu hạ tầng của khu công nghệ cao đã được đầu tư; khả năng cân đối của ngân sách nhà nước;

  - Đánh giá sơ bộ về hiệu quả đóng góp về khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội của việc thành lập khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ cao;

  - Tính khả thi của các giải pháp thực hiện việc mở rộng khu công nghệ cao.

  Như vậy, kể từ ngày 25/3/2024, việc thực hiện mở rộng khu công nghệ cao cần đáp ứng các điều kiện như trên và UBND cấp tỉnh tiến hành lập hồ sơ theo quy định gửi cơ quan chủ trì (Bộ Khoa học và Công nghệ) trình mở rộng khu công nghệ cao.

   
  47 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận