Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN? Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2024

Chủ đề   RSS   
 • #609745 20/03/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (578)
  Số điểm: 9067
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 195 lần


  Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN? Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2024

  Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. Vậy công dân được quyền ủy quyền việc quyết toán thuế TNCN cho người khác không?

  (1) Đối tượng phải đóng thuế TNCN là ai?

  Thuế TNCN là một số tiền mà một cá nhân phải nộp vào ngân sách Nhà nước dựa trên mức thu nhập

  Thuế TNCN chủ yếu đánh vào các cá nhân có thu nhập khá và cao

  Cụ thể, các cá nhân có nghĩa vụ phải đóng thuế TNCN (căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế TNCN 2007) là:

  - Cá nhân có thu nhập và đang cư trú tại Việt Nam

  - Cá nhân có thu nhập trong lãnh thổ Việt Nam nhưng không cư trú tại Việt Nam

  Mức thu thuế được Nhà nước quy định rõ ràng.

  Xem thêm bài viết liên quan

  Tổng Cục Thuế hướng dẫn nộp thuế bằng điện thoại thông qua ứng dụng eTax Mobile

  (2) Điều kiện được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

  hai hình thức đóng thuế TNCN là:

  - Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế hoặc bằng quyết toán online thông qua trang Thuế điện tử của Tổng cục thuế

  - Ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân khác

  Dựa vào quy định tại điểm d2 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm:

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm thực hiện quyết toán thuế kể cả trường hợp người lao động không làm đủ 12 tháng trong một năm. Khi cá nhân chuyển sang nơi làm việc mới thì quyền quyết toán sẽ được chuyển sang cho tổ chức mới theo quy định.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm thực hiện quyết toán thuế kể cả trường hợp người lao động không làm đủ 12 tháng trong một năm và đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác mà bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ 10% thuế.

  Như vậy, các cá nhân đang đi làm cho các tổ chức, cá nhân khác mà có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, nếu có thêm nguồn thu nhập khác mà nguồn đó bình quân không quá 10 triệu/tháng thì được quyền ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho mình.

  Tuy nhiên, việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN là quyền của người lao động, không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Người lao động có thể tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc bằng hình thức online.

  (3) Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất 2024

  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất 2024 đang áp dụng theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, có dạng như sau:

  Tải mẫu giấy ủy quyền quyết toán tại đây
   

  (4) Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN

  Cá nhân có đủ điều kiện được quyền ủy quyền quyết toán thuế TNCN thực hiện các bước sau để ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

  Bước 1: Kiểm tra lại các thông tin về thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế để đảm bảo việc quyết toán thuế TNCN được chính xác;

  Bước 2: Người lao động điền đầy đủ thông tin và ký tên xác nhận vào giấy ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN;

  Bước 3: Người lao động gửi giấy ủy quyền quyết toán thuế đến tổ chức, cá nhân đang trả thu nhập cho mình nhờ quyết toán thuế TNCN và xác nhận đã hoàn thành việc quyết toán thuế TNCN với tổ chức, cá nhân được ủy quyền

  Trên thực tế, nếu người lao động đủ các điều kiện để ủy quyền quyết toán thuế thì kế toán doanh nghiệp sẽ chủ động hướng dẫn người lao động của đơn vị mình thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

  Trên đây mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất 2024 theo quy định của pháp luật. Hy vọng bài viết này có thể giúp cho người lao động thực hiện của việc quyết toán thuế TNCN theo đúng quy định của pháp luật.

  Xem thêm bài viết liên quan

  Tổng Cục Thuế hướng dẫn nộp thuế bằng điện thoại thông qua ứng dụng eTax Mobile

   
  1253 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận