Điều kiện, thủ tục kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan

Chủ đề   RSS   
 • #550165 28/06/2020

  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Điều kiện, thủ tục kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan

  1. Đại lý làm thủ tục hải quan là gì?

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC, Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan 2014, trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là chủ hàng) thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Hải quan 2014.

  - Đại lý làm thủ tục hải quan phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng. Người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng.

  - Đại lý làm thủ tục hải quan chỉ được khai và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng sau khi chủ hàng thông báo cho cơ quan hải quan danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 22/2019/TT-BTC.

  2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan

  Theo quy định tại Điều 20 Luật Hải quan 2014, điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan bao gồm:

  - Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

  - Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đáp ứng điều kiện sau:

  + Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

  + Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

  + Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

  - Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

  3. Hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

  1. Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (Mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư 12/2015/TT-BTC); (bản chính)

  2. Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

  Nơi nộp hồ sơ: Tổng cục Hải quan.

  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp.

   
  954 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #550415   29/06/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn

  Theo như bài chia sẻ của bạn thì không rõ trong trường hợp chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan thì Nhân viên được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý có phải trả lại mã số nhân viên cho cơ quan hải quan không? Trường hợp không phải trả thì nhân viên đó có thể sử dụng mã số thẻ này để tiếp tục hoạt động tại một đại lý làm thử tục hải quan khác không?

   
  Báo quản trị |  
 • #550589   30/06/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  nhatgiabao viết:

  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn

  Theo như bài chia sẻ của bạn thì không rõ trong trường hợp chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan thì Nhân viên được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý có phải trả lại mã số nhân viên cho cơ quan hải quan không? Trường hợp không phải trả thì nhân viên đó có thể sử dụng mã số thẻ này để tiếp tục hoạt động tại một đại lý làm thử tục hải quan khác không?

  Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan chấm dứt hoạt động thì Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp.

  Đồng thời, theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan 2014 thì Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Do đó, trường hợp muốn tiếp tục hoạt động tại đại lý làm thủ tục hải quan khác thì Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải có mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan mới.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #553413   29/07/2020

  ledinhthien
  ledinhthien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2020
  Tổng số bài viết (191)
  Số điểm: 1000
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 5 lần


  Thủ tục đăng kí làm đại lý làm thủ tục hải quan:

  Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đã nêu trên nộp trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm tới Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan. Sau khi nhận hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả giấy xác nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả.

  Bước 2: Sau khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm đinh, xem xét hồ sơ:

  Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung cơ quan có thẩm quyền cần thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do ngay người xin cấp giấy phép.

  Trường hợp hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và xem xét đủ điều kiên cơ quan có thẩm quyền cấp đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan, trong thời gian 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phải ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư 12/2015/TT-BTC. Đồng thời Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên làm trong đại lý hải quan. 

  Bước 3: Sau khi được công nhận đủ điều kiện, Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

   
  Báo quản trị |