Điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Chủ đề   RSS   
 • #530644 11/10/2019

  Điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

  Điểm b, khoản 1, Điều 151 Luật doanh nghiệp quy định: Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Bây giờ mình muốn thành viên hội đồng quản trị phải là người trong công ty nên sửa lại điều lệ của công ty là: Thành viên hội đồng quản trị phải là người trong công ty. vậy có phải trái luật không?

   
  1314 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TVHpc44HT vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận