Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chủ đề   RSS   
 • #500219 21/08/2018

  Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

  Điều kiện về giám đốc trung tâm:

  - Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

  - Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

  - Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

  Điều kiện về phó giám đốc trung tâm:

  - Về chuyên môn: phải có trình độ ngoại ngữ bậc cao đẳng trở lên

  - Về quản lí: phải có năng lực quản lí

  - Về phẩm chất: giám đốc trung tâm ngoại ngữ không có vướng mắc về chính trị, hình sự, dân sự và kinh tế.

  Điều kiện về giáo viên của trung tâm:

  - Giáo viên dạy thường xuyên của trung tâm ngoại ngữ tư nhân cần có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

  - Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục.

  - Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

  - Điều kiện về cơ sở vật chất:

  - Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm kinh doanh) trung tâm ngoại ngữ, là 7 phòng phục vụ giảng dạy và khu vực hành chính (phòng giám đốc, phòng họp…)

  - Được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định của pháp luật.

  - Có chỗ gửi xe cho học viên

  - Một trung tâm có một địa điểm hoạt động chính, ngoài ra có thể có thêm các địa điểm khác.

  - Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

  - Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

  - Được cơ quan có thẩm quyền cho phép

   
  3032 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #501249   31/08/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 190 lần


  Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT:

  - Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
  1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
   
  - 9. Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
  1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:
  a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;
  b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
  - Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
  - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
  - Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  - Cơ sở vật chất của trung tâm;
  - Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
  - Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
  c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.
  2. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
  a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.
  b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.
   
  Báo quản trị |