Điều kiện thành lập trung tâm hòa giải thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #554066 31/07/2020

  nghuynhminhkhoi
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/06/2020
  Tổng số bài viết (388)
  Số điểm: 2231
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 22 lần


  Điều kiện thành lập trung tâm hòa giải thương mại

  Thứ nhất, về khái niệm hòa giải thương mại.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2017/NĐ-CP thì hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

  Qua đó, trung tâm hòa giải thương mại là một tổ chức trung gian được thành lập nhằm đóng vai trò hỗ trợ các bên trong các vụ việc tranh chấp về lĩnh vực thương mại.

  Thứ hai, về điều kiện thành lập trung tâm hòa giải thương mại.

  Theo quy định Khoản 1 Điều 21 Nghị định 22/2017/NĐ-CP thì trung tâm hòa giải thương mai do cá nhân có đủ tiêu chuẩn làm hòa hòa giải viên thương mại gửi hồ sơ yêu cầu thành lập đến Bộ tư pháp để yêu cầu thành lập.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 22/2017/NĐ-CP Các tiêu chuẩn để trở thành hòa giải viên thương mại như sau: 

  - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan.

  - Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên.

  - Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

  Về số lượng sáng lập viên thì phải có ít nhất 03 sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn là hòa giải viên thương mại theo quy định đề nghị thành lập.

  Thứ ba, về trình tự thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung tâm hòa giải thương mại.

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 22/2017/NĐ-CP, sáng lập viên cần chuẩn bị các hồ sơ như sau để xin thành lập trung tâm hòa giải thương mại

  - Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hoà giải thương mại theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành (theo mẫu số 02/TP-HGTM - Thông tư 02/2017/TT-BTP).

  - Danh sách sáng lập viên.

  - Giấy tờ chứng minh sáng lập viên đủ tiêu chuẩn hoà giải viên thương mại quy định khoản 1 Điều 7 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

  - Dự thảo Quy tắc hoà giải của Trung tâm. Nội dung của Quy tắc hoà giải của Trung tâm không được trái quy định của pháp luật.

  Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người nộp gửi hồ sơ đến Bộ tư pháp. Thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 22/2017/NĐ-CP

   
  1765 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận